Väsbybornas välfärd i fokus!

Socialdemokraterna i Väsby gör en mångmiljoninvestering på äldreomsorgen och skolan i sitt budgetförslag. Samtidigt presenterar partiet ett räddningspaket för kultur- och fritidsområdet. - Det är en framtidsbudget för att göra Väsby bättre. Väsby växer med omkring tusen invånare per år och vi behöver utveckla omsorgen, skolan och fritidsområdet även i tider av prövningar, säger Mathias Bohman, oppositionsråd (S).

Kommunfullmäktige antog 15 juni Alliansens och Väsbys Bästas förslag till flerårsplan och budget. Kort sammanfattat innebär den stora nedskärningar på omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och på underhåll av kommunens fastigheter och vägar. Budgeten, som även stöddes av SD, innebär krav på neddragningar på 17,5 miljoner på omsorgsnämnden under 2022. Året därpå verkställs ytterligare neddragningar på…

Läs mer

KLART MED LUNCH TILL VGNs ELEVER MED DISTANSUNDERVISNING!

En enig kommunstyrelse beslutade 4 maj att erbjuda gymnasieelever på Väsby Nya Gymnasium med distansundervisning gratis lunch. – Det här är en viktig fråga för Socialdemokraterna i Upplands Väsby. Därför är jag glad över att vi nu kommit överens om att kommunen gör det möjligt att erbjuda eleverna gratis lunch även under distansundervisning. Skollunchen är…

Läs mer

Årets förstamajmärke är här!

Inför årets digitala första maj går det bra att köpa första maj-märket. Kontakta oss på [email protected] om du vill köpa ett märke. Det kostar 30 kronor.

Läs mer

Fira första maj digitalt!

På grund av Corona-pandemin arrangerar vi inget förstamajfirande i Suseboparken i år. I stället har vi producerat en kort film som vi publicerar på Facebook cirka klockan 10.45. I filmen får ni lyssna till oppositionsrådet Mathias Bohman och därefter följer ett musikinslag. www.facebook.com/socialdemokraterna.upplandsvasby. Klockan 11.00 kan ni växla över till statsminister Stefan Löfven och LOs…

Läs mer

S I VÄSBYS FÖRSLAG TILL LOKALT KRISPAKET!

Upplands Väsby kommun har beslutat om olika åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet med anledning av corona-viruset (covid-19). Det är mycket bra och något Socialdemokraterna givetvis stödjer. Men vi socialdemokrater i Väsby ser att det finns större behov än så. Vi vill därför ge kommundirektören ett utvidgat uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna och återkomma med ytterligare konkreta förslag för att stödja enskilda, organisationer och företag i Upplands Väsby kommun. Läs mer i PDF-filen nedan.

Lokalt krispaket UV

Läs mer
facebook Twitter Email