Alla barn och unga behöver en meningsfull fritid

Vi behöver satsa på våra barn och unga – inte skära ned

Visste du att Upplands Väsbys moderatledda styre har skurit ned resurserna till ungdomsenheten med 2,3 miljoner kronor under 2020 – 2021? Det är lika mycket som kostnaden för fyra personer som jobbar heltid på ungdomsenheten.

Visste du att fritidsgårdarna i Upplands Väsby är stängda på helger och vardagar i brist på resurser? Det är otydligt när fritidsgårdarna är öppna. På ett år har öppettiderna minskat från 35 timmar till 25 timmar i veckan.

Visste du att nästan var tredje barn inte får plats på kulturskolan?

Upplands Väsby ska vara en levande stad där vi erbjuder Väsbybor i alla åldrar möjlighet till ett aktivt fritidsliv och ett rikt kulturliv. En meningsfull fritid är en del av det socialdemokratiska välfärdsbygget. Konst, kultur och idrott får oss att må bra, både psykiskt och fysiskt. Det är extra viktigt att barn och unga har tillgång till en rik fritid eftersom de som deltar i det organiserade föreningslivet mår bättre och presterar bättre i skolan. Föräldrars inkomst ska inte vara avgörande för vilka barn och unga som kan delta i fritidsaktiviteter. Det är vår uppgift som politiker att se till det.

En meningsfull fritid spelar också en nyckelroll i arbetet med ett tryggare Upplands Väsby. Fler poliser och tuffare tag mot brottsligheten välkomnas av de allra flesta. Men det räcker inte för att stoppa kriminaliteten. Det måste kombineras med ett genomtänkt förebyggande trygghetsarbete. I klartext handlar det om att erbjuda våra barn och unga attraktiva alternativ och stoppa nyrekryteringen till kriminella miljöer.

Idrott, motion och aktivitet ska vara tillgängligt för alla Väsbybor. Idag bor det 47 000 invånare i Upplands Väsby kommun och 2040 är målet 63 000 invånare. Kommunens utbud för rörelse och aktivitet behöver växa i takt med antalet nya invånare, därför är det viktigt att kommunen ritar in nya idrottshallar och ytor för utegym och spontanaktivitet redan tidigt i arbetet med nya bostadsområden.

I en värld där demokratin utmanas och extrema krafter hörs allt starkare blir den lokala demokratin allt viktigare. Föreningslivet har en central roll i den demokratiska folkbildningen och vi vill öka kommunens stöd till föreningarna.

Vi vill också göra kommunens enda bibliotek mer tillgängligt och föreslår därför att införa meröppet, en möjlighet för alla med bibliotekskort att besöka biblioteket även när lokalerna är obemannade.

De senaste åren har Väsbys Bästa och Allianspartierna gjort stora nedskärningar på kultur- och fritidsområdet. Styret har prioriterat sänkta skatter och strama budgetar med minskade öppettider på bibliotek, fritidsgårdar och fritidsbanken som följd. Samtidigt som de har gjort stora nedskärningar har kommunen gjort ett överskott på 464 miljoner de senaste tre åren.

Vi socialdemokrater vill vända den här utvecklingen. Vi behöver investera i skolan, omsorgen och på kultur och fritidsområdet. Upplands Väsby är en bra kommun att leva i idag, men vi kan bättre än så här. Upplands Väsby kan bättre.

Socialdemokraterna vill:

Fler fritidsgårdar – öppna när ungdomar har tid

De senaste årens nedskärningar har tvingat fritidsgårdarna att vara stängda varannan fredag och lördag. Det vill vi socialdemokrater ändra på. Vi vill att fritidsgårdarna ska vara öppna varje fredag och lördag. Gårdarna ska vara öppna när ungdomar vill gå dit och öppettiderna ska vara lätta att komma ihåg.Fungerande fritidsgårdar och en bra ungdomsverksamhet är viktigt för att öka tryggheten för Upplands Väsbys ungdomar. På fritidsgårdarna får unga lära sig nya saker och umgås i en trygg vuxenmiljö.Fritidsgårdarna måste få rätt förutsättningar att bedriva sitt viktiga arbete. Det kräver tillräckligt med utbildad personal och en god arbetsmiljö. Fritidsgårdarna är inte jämnt fördelade över Upplands Väsby. Vi vill att kommunen planerar för en fritidsgård öster om E4:an.

Fler ska få plats på kulturskolan

Kulturskolan ska bredda och öka sitt utbud och vara tillgänglig för alla oavsett föräldrarnas inkomst. I dag står flera hundra barn i kö till kulturskolans aktiviteter. Vi vill att fler barn och unga ska få möjlighet att utveckla sina intressen inom sång, dans, teater och musik. Vi måste tillföra mer resurser, i form av personal och fler lokaler.

Bygg skateboardpark i Upplands Väsby

Kommunen hade gett klartecken för bygget av en skateboardpark, lagresurser på att planera och projektera. 2018 tog Upplands Väsbys dåvarande rödgröna styre spadtag för en skateboardpark och 2019 skulle den stå klar. Alliansstyret upphävde beslutet. Socialdemokraterna står fast vid löftet att skateboardparken ska byggas.

Biblioteksfilialer på fritidsgårdarna

Vi vill öka läsintresset hos Väsbyborna och öka möjligheterna att låna böcker. För att göra böcker mer tillgängliga än idag för ungdomar och unga vuxna vill vi att fritidsgårdarna ska erbjuda böcker, magasin och tidningar för utlåning.

Sommarkollo

Vi tror att barn mår bra av omväxling, se nya platser och utmana sig själva. Därför vill vi att kommunen undersöker intresset för sommarkollo bland kommunens barn och föräldrar. Vi vill också undersöka möjligheten att erbjuda sommarkollo.

Lätt att röra på sig

Enligt en rapport från WHO 2019 är det bara en av fem ungdomar som rör sig tillräckligt under dagen. Studien omfattar 146 länder. Vi ska underlätta för aktivitet. I Upplands Väsby finns flera platser för spontanidrott. Dessa behöver kommunen regelbundet se över, rensa från sly och annat som gör dem ogästvänliga och svåra att använda. Det är också en rättvisefråga.Många organiserade idrottsaktiviteter kostar mycket pengar. Då blir dessa spontanytor ännu viktigare. Vi vill också att det ska finnas minst ett utegym i varje kommundel, gärna nära en lekplats.

facebook Twitter Email