Aktuellt

Ny budget med flerårsplan klubbad i kommunfullmäktige 12/6

VÄSBYS MITTENSTYRE SATSAR PÅ VÄLFÄRDEN I NY FLERÅRSPLAN MED BUDGET.

Mittenstyret i Upplands Väsby där, Socialdemokraterna, Väsbys Bästa och Liberalerna ingår, tillför 191 miljoner för 2024 till välfärden med fokus på social och ekologisk hållbarhet i den nya flerårsplanen med budget. För hela perioden, 2024-26 tillförs 503 miljoner till kommunens verksamheter.I ett tufft ekonomiskt läge för Sveriges kommuner och regioner är vi mycket stolta över…

Läs mer

Flerårsplanen 2023-26 beslutad och nämnder valda

Fokus för kommande tre år är kvalitet i omsorgen, elevers betyg, trygghet och ett brett utbud av kultur och fritid. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december beslutades Flerårsplan 2023-2025. I Flerårsplanen beskrivs vad kommunen ska fokusera på under kommande tre år. Vi kommer lägga stor vikt vid att erbjuda en god kommunal service med ökad…

Läs mer

Språkintroduktionen åter till VNG

Elever inom Språkintroduktionen, SPI, kommer att åter ha sina undervisningslokaler hos Väsby Nya Gymnasium. Det har den nya politiska ledningen bestämt. Beslutet ingår i den flerårsplan som antogs vid måndagens kommunfullmäktige och som den nya politiska ledningen – S, VB och L – presenterat. Av den framgår att all verksamhet inom VNG ska samordnas till…

Läs mer

Nytt socialdemokratiskt lett styre i Upplands Väsby

Nytt politiskt styre i Upplands Väsby Upplands Väsbys nya styre för mandatperioden 2022-2026 är en koalition bestående av Socialdemokraterna, Väsbys Bästa och Liberalerna. ”Vi vill göra ett bra Upplands Väsby bättre genom att utveckla kommunens service och erbjuda Väsbyborna högre kvalitet i servicen. Detta i en tid när händelser i vår omvärld skapar ekonomisk osäkerhet….

Läs mer

Historisk dag!

I dag röstade riksdagen för första gången fram en kvinna till svensk statsminister. Hon heter Magdalena Andersson och är socialdemokrat. Grattis Magdalena Andersson. Grattis Socialdemokraterna. Grattis Sverige! Alla medlemmar i Upplands Väsby arbetarekommun är välkomna förbi S-lokalen i kväll mellan 18.00 och 20.00. Då firar vi med tårta och cider.

Läs mer
facebook Twitter Email