Region Stockholm kan bättre

Vårt län är landets rikaste. Här finns alla förutsättningar för att skapa en trygg vård med korta köer och en kollektivtrafik som det går att lita på. Tyvärr ser det inte ut så när Moderaterna och de blågröna partierna styr i Region Stockholm.

Våra skattepengar tycks försvinna till allt annat än vård och kollektivtrafik. Moderaterna gör miljardöverskott men sjukhusen har drabbats av besparingar, marknadsexperiment i välfärden leder till att mottagningar lägger ner där det inte är lönsamt och SL-korten har blivit dyrare utan att vare sig bussarna eller pendeltågen blivit bättre. Rulltrappor står stilla. Det saknas kontroll. Det är ingen ordning och reda.

Socialdemokraterna är övertygande om att vår region kan bättre. Vi vill ta tillbaka kontrollen över välfärden för att återigen bygga en region med framtidstro. Det gör vi genom att sätta välfärden först, med satsningar på sjukhusen, vårdcentralerna och vårdpersonalen, istället för nya marknadsexperiment, konsultnotor och jävsaffärer. Men också genom att investera i företagen, forskningen och människorna som bor här.

Vi ska framåt tillsammans. Alla ska känna framtidstro och kunna lita på att välfärden finns där när vi behöver den, oavsett vem du är eller var du än bor. Men då krävs ett historiskt maktskifte i Region Stockholm.

Ta tillbaka kontrollen över vården

Trots att vi bor i landets rikaste region har vi landets längsta väntetider på akuten. Vårdpersonalen går på knäna och vård lägger ned runt om i länet. Skattepengar tycks gå till allt annat än vård. Detta är verkligheten när Moderaterna styr. Under lång tid har högern prioriterat marknadsexperiment och utförsäljningar av vår gemensamma välfärd. Sjukhusen har tvingats till nedskärningar och personalen har varken fått fler kollegor eller bättre villkor. Vården splittras upp och de patienter som har störst behov hamnar i kläm. Marknaden får styra istället för behoven.

Det är dags att ta tillbaka kontrollen. Resurser ska inte längre försvinna till konsultnotor, gynnande av enskilda intressen, jävsaffärer eller nya marknadsexperiment utan istället gå till vården. Då kan vi rusta våra sjukhus, ge vårdpersonalen fler kollegor med bättre villkor och bygga ut vårdcentralerna. Vården ska inte vara en marknad utan en trygghet för alla stockholmare den dag de behöver den. Oavsett vem du är eller var du bor.

För när du är som svagast ska samhället vara som starkast. Du ska lita på att välfärden finns där och att du får rätt vård i tid. Vård efter dina behov och inte efter storleken på din plånbok. Du som jobbar i vården ska få fler kollegor och bättre villkor. Det går att göra, om vi tar tillbaka den demokratiska kontrollen över sjukvården.

Socialdemokraterna vill:

  • Rusta Stockholms sjukhus och anställ mer personal med bättre villkor, inga fler varsel eller långa köer.
  • Satsa mer pengar på vårdcentralerna och bygg ut vården i hela länet.
  • Stoppa utförsäljningar av vård. Kontrollen över vem som får bedriva vård i regionen ska skärpas, oseriösa aktörer ska stoppas.• Säkerställa att skattepengar ska gå till vård, inte skatteslöseri och gynnande av enskilda intressen.
  • Garantera en trygg förlossning för alla – en barnmorska per födande
En stark kollektivtrafik skapar tillväxt, jämlikhet och klimatomställning

Stockholmsregionen är alla vi som lever, bor och verkar i den, oavsett var i länet vi befinner oss. Alla ska omfattas av utvecklingen, få ta del av de värden som skapas i vårt län och på jämlika villkor delta på arbetsmarknaden, i utbildningar och fritidsaktiviteter. Socialdemokraternas övergripande syften med en stärkt infrastruktur och kollektivtrafik är därför att bidra till att uppnå klimatmålen, till en jämlik region och en tillväxt där hela länet kan vara med och skapa resurser att finansiera vår välfärd.

Det självklara valet att resa i vår region ska vara kollektivt. För det krävs att prioritera kollektivtrafikens framkomlighet, med fler och snabbare tvärförbindelser samt utbyggd spårtrafik och superbussar. Byten ska synka och den ska vara trygg oavsett var du reser, vem du är eller vart du ska. Att bli stående vid en station där du känner dig otrygg för att tåget var sent och bussen hunnit gå är inte acceptabelt.

Skärgårdstrafiken ska stärkas. Nya och ombyggda båtar ska leda till kraftigt minskade utsläpp. Trafikledning ska ske av Waxholmsbolaget själva för stärkt helhetssyn. Ansvaret för replipunkterna ska övertas av Region Stockholm för att garantera god standard. Färdtjänsten ska utgå från den enskildes rätt till ett aktivt liv som förälder, fritidsutövare, anställd eller student. Du ska kunna lita på att du kommer i tid och får hjälp hela vägen.

Utöka turtätheten på spårtrafiken

Påbörja införandet av 10-minuterstrafik och nattrafik på pendeltågen och kör tätare avgångar i tunnelbanan.

Se till att kollektivtrafiken är ett alternativ i hela länet

Bygg ut superbussystem BRT, som exempelvis Handen-Täby med koppling Södertälje, Ingarökrysset-Slussen, Ekerö-Brommaplan. Elektrifiera bussflottan och öka framkomligheten för redan befintlig busstrafik och skapa fler tvärförbindelser för snabbare resande i hela länet. Bygg ut infartsparkeringarna i länet så det blir enklare i vardagen att resa kollektivt.

Resenärernas biljettpengar ska gå till bättre trafik – inte till misslyckade upphandlingar

Bromsa taxehöjningarna. Vill vi få fler att åka kollektivt får inte taxan bli ett hinder. Då måste vi sanera regionens ekonomi och sluta pengarullningen till dåligt skötta upphandlingar. Vi vill göra det billigare för ungdomar att resa med SL, göra det gratis för barn upp till 12 år samt erbjuda en lägre taxa när man reser utanför rusningstid.

Stärk tryggheten i kollektivtrafiken

Att öka tryggheten i kollektivtrafiken handlar både om att öka andelen synlig personal i trafiken och om den fysiska utformningen av stationer och hållplatser. Vi vill satsa på belysning, kameror samt bygga bort mörka hörn och anställa mer trygghetspersonal.

facebook Twitter Email