Kultur, rekreation och idrott för alla Väsbybor

Socialdemokraterna vill:

Meröppet på biblioteket

Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Upplands Väsby har bara ett bibliotek. Vi vill prova idén med meröppet. Det innebär att de som vill kan besöka biblioteket även utanför kontorstid, exempelvis med hjälp av bank-id eller andra hjälpmedel.

Studieförbunden

I början av mandatperioden gjorde Väsbys Bästa och Allianspartierna stora nedskärningar på studieförbunden. Vi socialdemokrater står upp för fortsatt utveckling, bildning och för alla människors rätt att förverkliga sina drömmar. Vi föreslår ett ökat stöd till studieförbunden i Upplands Väsby.

Väsby friluftsområde

När Upplands Väsby växer måste omsorgen om kommunens naturområden och kulturmiljöer aktivt värnas. Antalet besökare och engagerade i Upplands Väsbys friluftsliv ökar i takt med att kommunen får fler invånare. Vi vill utveckla området kring Kairo och Sättra till ett friluftsområde tillgängligt för alla.

Gunnes gård

Varje år besöker turister från många olika länder Gunnes gård. Samtidigt saknar platsen faciliteter som toaletter eller möjlighet att köpa något att äta. Vi vill att kommunen i ett första skede ställer upp utomhustoaletter och i ett senare skede öppnar en cafeteria och ett konferenscenter.

Bergaskogen

Vi vill bevara Bergaskogen som den är i dag. Vi ska inte bygga bostäder. Området ska finnas till för rekreation och friluftsaktiviteter för Väsbyborna.

Fler idrottshallar, utegym och ytor för rekreation

Idrott, motion och aktivitet ska vara tillgängligt för alla Väsbybor. Det är bra att kommunen växer och att det byggs nya lägenheter. Samtidigt som vi gör det behöver kommunen bygga nya idrottshallar och ytor för utegym och spontanaktivitet.

Väsby konsthall

Väsby konsthall är ett viktigt nav för konst, kultur, möten och bildning. I närmare 30 års tid har Väsby konsthall gjort skillnad för mängder av Väsbybor. Det vill vi att den ska fortsätta göra. Konsten i Väsbybornas vardag behövs, både i Piccus café och i Väsby konsthall. Därför vill vi att kommunen ska fortsätta att stötta Upplands Väsbys aktörer på konstområdet.

Konst i vardagen

Vi bejakar både konsten du möter på konsthallar och gallerier liksom konsten du möter exempelvis genom utsmyckning och gestaltning på torg, i parker eller låt säga Piccus café. Mötet med konsten är viktigt, både när du väntar dig att möta den och när du möter den av en händelse i vardagen. Flera kommuner har tydliga program för utsmyckning och gestaltning av det offentliga rummet kopplat till sin bostadsutveckling. Vi vill att Upplands Väsby kommun ska ta ett samlande grepp på området för steg för steg öka andelen konst i Väsbybornas vardag.

facebook Twitter Email