Vår politik

För trygghet och framtidstro

Dags för förändring!

Upplands Väsby är en fantastisk kommun att bo i, men det är mycket som kan bli bättre.

Skolresultaten behöver bli bättre, tryggheten behöver öka och vi behöver anställa fler inom vård och omsorg.

Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Det ska vara ordning och reda i skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Medarbetarna ska ha bra arbetsvillkor och svenska folket ska kunna styra den välfärd som de är med och betalar för med sina skattepengar.

Vi ska vända på varje sten för att bekämpa kriminaliteten och bryta segregationen. Och vi ska snabba på klimatomställningen för fler jobb.

Vi vet att vårt Upplands Väsby kan bättre.

Den 11 september är valet ditt.

 • Alla ska nå kunskapsmålen i skolan
 • Tillsammans för ett tryggt Upplands Väsby
 • Alla ska kunna åldras i trygghet och värdighet
Alla ska nå kunskapsmålen i skolan

Alla barn har rätt till en bra skola. Skolan ska inte vara en marknadsplats där stora skolkoncerners vinster är viktigare än bra lärare och undervisning.Skolan ska vara jämlik och alla barn få samma möjlighet till en bras kolgång.

Skolans resurser ska gå till eleverna, inte till vinster. Lärarna behöver bli fler och vi ska avlasta den från andra uppgifter. Skolan lägger grunden för allas vår framtid. Därför vill vi bland annat:

 • Anställa fler lärare och vuxna i skolan
 • Förbättra skol- och arbetsmiljön
 • Verka för mindre barngrupper i förskolan
Tillsammans för ett tryggt Upplands Väsby

Vi vill öka Väsbybornas trygghet och säkerhet. Alla former av kriminalitet begränsar människors frihet. Alla människor ska kunna känna sig trygga – i hemmet, på jobbet, på fritiden.

Ett tryggare Väsby uppnår vi bara genom att bekämpa både brotten och brottens orsaker. Därför vill vi bland annat se:

 • En polisstation i Upplands Väsby
 • Fler förebyggande och uppsökande insatser
 • Bättre belysning och fler kameror
Alla ska kunna åldras i trygghet och värdighet

Du ska se framemot en trygg ålderdom. De som behöver äldreomsorg ska mötas av hög kvalité och personal som trivs och hinner med.

Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Du ska kunna lita på att välfärden finns där och att du får rätt och trygg omsorg vid behov. Därför vill vi bland annat se:

 • Ett kommunalt hemtjänstalternativ
 • Fler anställda i äldreomsorgen
 • Rätt till heltid

Du kan läsa mer i vårt valmanifest:

facebook Twitter Email