Vår politik

Vi Socialdemokrater vill mer!

Vi Socialdemokrater vill ha ett jämlikt samhälle med välfärd och möjligheter för alla. Ett samhälle där alla oavsett uppväxtmiljö kan nå sin fulla potential. Ett samhälle byggt på solidaritet, tillit och samarbete.

För fyra år sedan fick vi, Socialdemokrater, Väsbybornas förtroende att styra kommunen.

Våra prioriteringar var tydliga, vi behövde ändra den negativa utvecklingen i våra skolor och satsa på en starkare välfärd för alla. Efter fyra år vid makten har vi ändrat riktningen men än finns det att göra.

Idag är Upplands Väsby en av Sveriges snabbast växande kommuner. En kommun där företag investerar och möjligheter skapas. En plats för utveckling och framtidstro. Vi ska fortsätta växa men samhällsutvecklingen ska också hålla ihop.

För att alla i Väsby ska kunna känna trygghet och framtidstro behövs en politik som investerar i det gemensamma – som satsar på skola, trygghet och välfärd, som ser alla människor som en tillgång och ger alla en chans att bidra till samhället.

Samtidigt har alla ännu inte fått del av utvecklingen. Trots att jobben växer fram går människor arbetslösa. Fastän vi tar ansvar för byggandet har unga inte råd att flytta hemifrån. Många känner sig otrygga på gator och torg. Även om skolresultaten förbättrats går vissa elever fortfarande ut skolan utan fullständiga betyg. Äldre lever mindre sociala och rika liv än de skulle kunna med bättre stöd. Många känner otrygghet och oro för framtiden.

Det är naturligt att känna frustration och ilska när samhället inte räcker till. Men att ställa grupper mot varandra skapar inte ett bättre Upplands Väsby. Det gör inte heller skattesänkningar som urholkar resurserna till välfärden. För att alla i Väsby ska kunna känna trygghet och framtidstro behövs en politik som investerar i det gemensamma – som satsar på skola, trygghet och välfärd, som ser alla människor som en tillgång och ger alla en chans att bidra till samhället.

Det är den väg vi vill gå.

Vi har visionerna för vår kommun. En kommun med unika förutsättningar som gör Upplands Väsby relevant i Mälardalsregionen och i hela världen. Närheten till Arlanda är en viktig tillgång som bör nyttjas mer. Vi ser Upplands Väsby kommun som ett nav för innovationer, utbildning och jobb kopplad till vårt unika geografiska läge.

Vi vill att kommunen fortsatt ska vara en kommun som kombinerar tillväxt och ett aktivt miljöarbete och som präglas av samverkan mellan kommunen, lokala företag och föreningar.

Valet 2018 står mellan antingen en politik för alla Väsbybor eller skattesänkningar, privatiseringar och att grupp ställs mot grupp.

Socialdemokraternas prioriteringar är tydliga: satsningar på jobb, trygghet, skola och äldreomsorg går före skattesänkningar. Istället för ett förmögenhetsbygge för några få vill vi ha ett samhällsbygge för alla.

facebook Twitter Email