Upplands Väsby ska vara tryggt, säkert och trivsamt

Visste du att skolorna i Upplands Väsby ibland slår larm om elever i riskzonen, utan att det leder till rätt åtgärd? Visste du att var femte elev i Upplands Väsby missar gymnasiet på grund av för låga betyg?Och visste du att 62 procent av Väsbyborna tycker att deras bostadsområde är mörkt och dåligt belyst?

Socialdemokraterna vill öka Väsbybornas trygghet och säkerhet. Med hårda tag här och nu, ett bättre förebyggande arbete och med en skola för alla.

Trygghetsfrågorna engagerar de flesta av oss Väsbybor. Det är naturligt. Vi vill alla känna oss trygga, säkra och fria när vi rör oss i Upplands Väsby. Vi vill alla kunna röra oss i Upplands Väsby utan att fundera på om vi klätt oss rätt eller om vi vågar gå ut vid den ena eller andra tidpunkten. Vi vill Inte tvingas fundera på om vi ska stanna hemma i stället, åka bil eller resa från Rotebro pendeltågsstation för att undvika otryggheten vid Upplands Väsby station.

Stoppa nyrekryteringen

Socialdemokraterna vill öka tryggheten och säkerheten i Upplands Väsby både genom ett bättre förebyggande arbete och genom skarpa och hårda insatser här och nu. Det viktigaste vi kan göra är att hindra barn och unga från att hamna i kriminalitet. Därför behöver kommunen bli bättre på tidiga insatser.

Kommunen måste bli bättre på att upptäcka barn och unga i tid. För att det ska bli möjligt behövs det både ökade resurser och nya sätt att jobba på. Vissa tror att all kriminalitet kan bekämpas med batonger och hårdare tag. Det stämmer inte. Allt fler poliser vittnar om hur viktigt det är med en bra skola för alla, en socialtjänst med rätt verktyg samt en meningsfull fritid. Vi ska bekämpa brottsligheten genom att se varenda barn och ungdom. Och ge det stöd som behövs i förskolan och skolan.

Hjälp att ta sig ur kriminalitet

Även om kommunen har ett bra förebyggande arbete väljer dessvärre vissa barn, unga, unga vuxna och vuxna brottsligheten som ett sätt att försörja sig. När det sker behöver kommunen kunna erbjuda hjälp till dem som vill ta sig ur kriminaliteten. Därför har vi föreslagit till kommunfullmäktige att kommunen ska ta fram en plan för att hjälpa avhoppare i Upplands Väsby.

Otrygghet i Upplands Väsby, enligt Polisen

I Polisens trygghetsmätning från 2021 ger Väsbyborna flera viktiga besked om hur Upplands Väsby kan bli tryggare. Här är några exempel:13

 • 62 procent av Väsbyborna tycker att deras bostadsområde är mörkt och dåligt belyst.
 • 52 procent av Väsbyborna tycker att det är för mycket klotter där de bor.
 • 64 procent av Väsbyborna ser nedskräpning som ett problem de bor.
 • 56 procent av Väsbyborna upplever problem med skadegörelse i sitt bostadsområde.
 • 54 procent av Väsbyborna upplever problem med moped/MC-trafik på gång- och cykelvägar.

Socialdemokraterna vill:

Ett tryggt och säkert Upplands Väsby

Polisen har gjort en opinionsmätning där Väsbyborna säger vad de tycker om tryggheten i Upplands Väsby. Det är bra. Nu är det dags att genomföra lämpliga åtgärder. Kommunen kan genom politiska beslut och genom att samarbeta med bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare åtgärda de brister som finns.

 • Bygg ut belysningen i område efter område. Ersätt gammal belysning med LED-belysning och teknik som gör att trasiga lampor upptäcks snabbt. Laga lampor när de är trasiga. Låt inte Upplands Väsby förfalla. Investera i välkomnande och attraktiva utemiljöer, med modern stadsplanering
 • Skärp och effektivisera kommunens arbete för att sanera klotter. Säg ja till samverkan och samarbete för ett Upplands Väsby utan klotter. Belöna ungdomar som jobbar mot klotter, skadegörelse och nedskräpning. Exempelvis genom projektet Be smart.
 • Stimulera och samarbeta för ett Upplands Väsby som är rent, snyggt och fritt från nedskräpning.
 • Bättre skyltning mot moped/MC-trafik och specifikt samarbete med Polisen.
 • Jobba för att få en polisstation i Upplands Väsby.
 • Öka kameraövervakningen i Upplands Väsby.
 • Gör videoföreläsningar om narkotika och exempelvis ”grattis du har fått en tonåring” tillgängliga på www.upplandsvasby.se.
 • Öka jämlikheten mellan Upplands Väsbys bostadsområden. Renovera och rusta upp steg för steg. Alla områden ska vara fräscha och välkomnande.
 • Stoppa nedskärningarna på fritidsgårdarna. Håll öppet när ungdomarna vill vara där.
 • Erbjud riktade utbildningar till kommunens anställda i kampen mot brott.
 • Öka samarbetet mellan fristående skolor, kommunala skolor, socialkontoret, föreningslivet och Polisen för att bekämpa brott. Lär av Haninge kommuns erfarenheter med dess trygghetskommission.
 • Skapa en social översiktsplan och ringa in de områden som behöver prioriteras för att öka den sociala hållbarheten. Ta fram en handlingsplan för social och kulturell hållbarhet.
 • Unga för trygghet/vuxna för trygghet. Karlstad kommun jobbar sedan en tid framgångsrikt med Unga för trygghet. Genom att anställa tio ungdomar som regelbundet rör sig i Karlstads skolor har kommunen skapat en ny yta för kontakt och dialog mellan skolungdom och representanter från kommunen. Modellen har gett önskad effekt och har minskat förekomsten av bus och stök i kommunen. Vi vill att Upplands Väsby kommun ska studera framgångsfaktorerna bakom Unga för trygghet i Karlstad.
 • Dubblera stödet för nattvandringar. Frigör energin och kraften i Upplands Väsbys föreningsliv för ett tryggare Upplands Väsby.
 • Intensifiera arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Öka stödet till de föreningar i Upplands Väsby som jobbar brottsförebyggande. Lyft fram goda exempel och fördjupa samarbetet.
 • Uppmuntra grannsamverkan och stötta så att fler människor lär känna varandra i Upplands Väsbys bostadsområden.
 • Fördjupad och utvecklad undervisning om sexualitet, genus- och maktfrågor. Uppmuntra skolan, fritidsgårdar och ungdomsmottagningen att utbilda i samtyckesundervisning.
 • Nolltolerans mot hemlöshet, alla som behöver hjälp av kommunen att få tak över huvudet ska få det.
 • Utveckla och utöka uppsökarverksamheten för att nå utsatta och sätta in insatser tidigt.
 • Bygg ut öppenvården för personer med psykisk ohälsa och missbruk.
 • Verka för ett stödboende i kommunen. Finns platser ska andra kommuner kunna köpa platser här.
 • Utveckla familjecentralen för att garantera närhet till stöd för alla barn och föräldrar i kommunen.
facebook Twitter Email