Upplands Väsby fritt från våld i nära relationer

Jämställdhetspolitikens delmål 6 handlar om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck kostar individen, familjen och samhället stora kostnader, både i lidande och ekonomiskt. Våldet drabbar alla men på olika sätt. Ingen kvinna i Upplands Väsby ska försvinna för att sedan hittas bortförd och dödad. Inget barn i Upplands Väsby ska växa upp och känna rädsla i sitt eget hem. Ingen man eller kvinna i Upplands Väsby ska behöva uppleva den ångest och ånger, som uppstår efter att man själv utövat våld. Alla ska kunna få det stöd och den hjälp man är i behov av.

Socialdemokraterna vill:

  • Satsa på förebyggande åtgärder för att minska våldet från våldsutövare.•
  • Fortsätta att ge utbildning om våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck till personal inom skola, vård och omsorg, kultur och fritid med flera.
  • Särskilt öka kunskap om våld bland äldre, mot personer med funktionsnedsättning samt våld i samkönade relationer.
  • Implementera den så kallade Islandsmodellen som är ett samarbete mellan socialtjänst, polismyndigheten med flera för att tidigt komma in, i direkt anslutning till när våldet skett, med insatser till den som bäst behöver det.
  • Öka stödet till tjej- och kvinnojourerna som bedriver sin verksamhet i kommunen.
  • Säkerställa att barn på skyddat boende får skolgång redan i samband med placering.
  • Upprätta en stödfunktion för våldsutövare som gör det lättare att ta kontakt för att få behandling och stöd för att upphöra med våldet.
  • Att familjer och släkter där hedersrelaterat våld och förtryck förekommer ska kunna få det stöd och den behandling, som behövs för att våldet ska upphöra. Vi vill upprätta en stödfunktion där kunskap är ett viktigt inslag i förändringsarbetet.
  • Följa upp varje fall där någon utövar eller blir utsatt för våld i nära relation eller av hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Arbetar man i kommunen och bor på annan ort ska man få av sin arbetsgivare det stöd den enskilde är i behov av.
facebook Twitter Email