Upplands Väsby – en kommun att hitta hem till

Upplands Väsby har ett unikt läge med närhet till Uppsala/Arlanda och Stockholm. Vi ska tydligare framhäva våra geografiska fördelar och vår kommun ska vara ett självklart val för näringsliv och privatpersoner. Det gör bostadsbyggande och stadsutveckling till centrala politikområden för Socialdemokraterna i Upplands Väsby.

En bostadskarriär ska vara möjlig

Vi socialdemokrater i Upplands Väsby vill se en blandning av bostäder i vår kommun. Både när det gäller småhus och flerfamiljshus, men också när det gäller upplåtelseformer. Vi vill skapa möjligheter att göra en bostadskarriär. I utvecklingen av det nya Upplands Väsby kommer alla seriösa aktörer, såväl privata som allmännyttan, att spela en viktig roll.

Coronapandemin och bostadsmarknaden

Coronapandemin har satt fokus på vårt sätt att leva. Hur vi använder oss av våra hem, vårt förhållande till natur och vårt stadsrum. En del av förändringarna är positiva medan andra riskerar att öka isolering och utanförskap. Coronapandemin har synliggjort klassklyftor i vårt samhälle som inte minst är direkt kopplade till boendeformer och levnadsförhållanden. Stadsbyggnad och framtidens boende är en viktig del av lösningarna på dessa utmaningar. Stadsbyggnad i framtiden måste kunna möta de förändringar som blir bestående efter pandemin. Det arbetet måste ha ett hållbart perspektiv.

Väsbyhem

Vi vill att Väsbyhem fortsätter spela en aktiv roll genom att bygga nytt, renovera och bidra till att utveckla kommunen. Det är viktigt att allmännyttan är en aktör i hela kommunen. Det behövs bostäder för alla åldrar och olika behov. Socialdemokraterna i Upplands Väsby verkar för att fler hyresrätter med rimliga hyror ska byggas, inte minst för att unga ska kunna flytta hemifrån.

Vi ser också behov av att fortsätta arbetet med att modernisera olika kommundelar. Underhåll och renovering av miljonprogrammens bostäder kan göra områdets karaktär mer attraktiv, samtidigt som vi ska sträva efter att nya bostäder ska byggas även i eller omkring dessa områden.

Socialdemokraterna vill:

  • Varje år ska minst 400 bostäder börja byggas i Upplands Väsby. Av dessa ska Väsbyhem bygga minst 150 lägenheter, och minst en fjärdedel av dessa ska gå till unga vuxna under 25 år. Vi ska verka för att hålla kostnaderna nere med god planering och projektledning.
  • Tydligare styrning av stadsutvecklingen ska göra det möjligt att bygga varierat.
  • Vi vill att Väsbyhem fortsätter att renovera och underhålla sitt bestånd.
  • Väsbyhem ska kunna göra klimatsäkra satsningar och öka digitaliseringen i sitt bestånd.
  • Väsbyhems innovationskraft ska stärkas. Detta för att nå lösningar för att bygga och renovera billigare och mer klimatsmart.• Väsbyhem ska fortsätta vara en central aktör i utvecklingen och för trivseln i kommunen.
facebook Twitter Email