FLER ELEVER TILL KULTURSKOLAN

Under ekonomiskt tuffa tider prioriterar det S-ledda Mittenstyret i Väsby barn och unga som en del av den sociala hållbarhetssatsningen.

Kulturskolan i Upplands Väsby kommun får under perioden 2022-2026 en miljon kronor extra per år. Det är en ovanlig satsning i region Stockholm och i Sverige. En enkät från Kulturskolerådet visar att endast sex procent av kulturskolorna i landet får utökade resurser i år. I Upplands Väsby har satsningen bidragit till att halvera kön till…

Läs mer

NYTT OMTAG FÖR VÄSBY ENTRÉ

Mittenstyret i Väsby, Socialdemokraterna, Väsbys Bästa och Liberalerna, har sedan vi tillträdde efter valet hösten 2022, jobbat med ett tydligt fokus på ett omtag av Väsby Entré för att skapa ett tryggt, trivsamt och väderskyddat stationsområde med målsättningen att minska kostnaderna och inte slösa med Väsbybornas skattepengar.I ett mycket tufft ekonomiskt läge behöver vi göra…

Läs mer

ETT ÅR FÖR ETT ÄNNU BÄTTRE VÄSBY.

NU HAR VI STYRT I ETT ÅR. FÖR ETT ÄNNU BÄTTRE VÄSBY. VI GER OSS INTE. Under mycket tuffa ekonomiska förutsättningar prioriterar vi välfärden med fokus på social hållbarhet. För 2024-2026 tillför vi över 500 miljoner till att säkra välfärden i Upplands Väsby. Vilka som styr gör skillnad. Under det här första året har Socialdemokraterna,…

Läs mer

VÄSBYS MITTENSTYRE SÄKRAR UPP VÄLFÄRDEN I NY TILLÄGGSBUDGET FÖR 2024

VÄSBYS MITTENSTYRE SÄKRAR UPP VÄLFÄRDEN MED NY TILLÄGSBUDGET SOM KLUBBADES I KF 13/11-23. FYRA YTTERLIGARE FÄLTARE SAMT ÖKAD BUDGET FÖR ATT SÄKRA VÄLFÄRDEN.

Oppositionens nedskärningsbudget röstades ner. De nya prioriteringarna tillkommer utöver tidigare satsningar i ordinarie Flerårsplan med budget där det sociala hållbarhetsarbetet, skola, omsorg, socialt förebyggande arbete, trygghet, säkerhet och klimatåtgärder förstärktes med 191 miljoner inför 2024 trots ett tufft ekonomiskt läge. Från 2024 får Väsby hela sex ytterligare fältarbetare jämfört med den lilla grupp på fyra…

Läs mer

Ny budget med flerårsplan klubbad i kommunfullmäktige 12/6

VÄSBYS MITTENSTYRE SATSAR PÅ VÄLFÄRDEN I NY FLERÅRSPLAN MED BUDGET.

Mittenstyret i Upplands Väsby där, Socialdemokraterna, Väsbys Bästa och Liberalerna ingår, tillför 191 miljoner för 2024 till välfärden med fokus på social och ekologisk hållbarhet i den nya flerårsplanen med budget. För hela perioden, 2024-26 tillförs 503 miljoner till kommunens verksamheter.I ett tufft ekonomiskt läge för Sveriges kommuner och regioner är vi mycket stolta över…

Läs mer
facebook Twitter Email