Flerårsplanen 2023-26 beslutad och nämnder valda

Fokus för kommande tre år är kvalitet i omsorgen, elevers betyg, trygghet och ett brett utbud av kultur och fritid. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december beslutades Flerårsplan 2023-2025. I Flerårsplanen beskrivs vad kommunen ska fokusera på under kommande tre år. Vi kommer lägga stor vikt vid att erbjuda en god kommunal service med ökad…

Läs mer

Språkintroduktionen åter till VNG

Elever inom Språkintroduktionen, SPI, kommer att åter ha sina undervisningslokaler hos Väsby Nya Gymnasium. Det har den nya politiska ledningen bestämt. Beslutet ingår i den flerårsplan som antogs vid måndagens kommunfullmäktige och som den nya politiska ledningen – S, VB och L – presenterat. Av den framgår att all verksamhet inom VNG ska samordnas till…

Läs mer

Nytt socialdemokratiskt lett styre i Upplands Väsby

Nytt politiskt styre i Upplands Väsby Upplands Väsbys nya styre för mandatperioden 2022-2026 är en koalition bestående av Socialdemokraterna, Väsbys Bästa och Liberalerna. ”Vi vill göra ett bra Upplands Väsby bättre genom att utveckla kommunens service och erbjuda Väsbyborna högre kvalitet i servicen. Detta i en tid när händelser i vår omvärld skapar ekonomisk osäkerhet….

Läs mer
facebook Twitter Email