Mathias Bohman

Mathias Bohman, 44 år. Gift småbarnsförälder. Växte upp i Avesta, Säter och Borlänge i Dalarna.

Engagerade mig politiskt 1992 och vann min första politiska framgång när jag lyckades ordna rättvisa bussavgångar för skolskjutsen. Tjänstgjorde som ersättare i kommunfullmäktige i Borlänge 1994 och dessförinnan ersättare i Miljönämnden och Barn- och utbildningsnämnden.

Hur uppstod ditt politiska engagemang?

Ur viljan att skapa ett bättre samhälle för barn- och unga där jag bodde. Jag ville att jag och kompisarna skull få rättvisa skolskjutsar, replokaler och platser att åka skateboard. Kampen för rättvisa, arbete med ungdomsfrågor och en bra miljö drev mig då som nu. Mitt engagemang växte fram i att jag tyckte att vuxna tog beslut över huvudet på barn och unga, utan att veta hur de har det.

Vad tycker du känns extra viktigt inför årets val?

Jag vill fortsätta utveckla skolan, förskolan och möjligheter för barn och unga att leka och aktivera sig. Att investera i barn- och unga är kärnan i att hålla ihop samhället. Jag vill att Väsby ska bli Sveriges bästa kommun att växa upp i, vägen dit går via mer resurser till skolan, förskolan och barn och unga. Det är viktigare än skattesänkningar.

Hur ser framtidens Upplands Väsby ut?

Framtidens Väsby är Sveriges bästa kommun att växa upp i. Vi har en filial från Uppsala eller Stockholms universitet och har fortsatt att bygga ut möjligheterna till altivitet, lek och idrott. Väsby idrottsstad är fördigbyggt med nya funktioner för idrott och rörelse. Stadsdelen Älvsundadalen har växt fram och knutits ihop med Bredden och Väsby Entré är etablerat som ett starkt nav i regionen för att jobba, bo och resa.

Vilka är dina tre hjärtefrågor inför höstens val

  • Fortsätt att utveckla skolan och förskolan.
  • Bygg fler hyresrätter till rimliga priser.
  • Utveckla Väsby till Sveriges bästa kommun att växa upp i. Fortsätt att investera i barn och ungas aktivitet och rörelse.
facebook Twitter Email