Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande

Mathias Bohman, 48 år. Växte upp i Avesta i Dalarna, har två barn och bor i Stockholms län sedan slutet på 90-talet.

Vad engagerar dig?

Jag vill göra vad jag kan för att samhället jag lever i ska bli bättre. Så har det alltid varit för mig. När jag gick i skolan i Dalarna engagerade jag mig för rättvisa skolskjutsar, replokaler och platser att åka skateboard. Rättvisa uppväxtvillkor för barn och unga har alltid engagerat mig.

Mitt engagemang växte fram i att jag tyckte att vuxna tog beslut över huvudet på barn och unga, utan att veta hur de har det. Därför är jag glad att vi i Upplands Väsby nu har tagit första steget för att öka ungdomars engagemang och inflytande genom att bilda ett ungdomsråd. Nästa steg blir att ge barn och unga mer att säga till om på riktigt.

Vad tycker du känns extra viktigt inför det här valet?

Tryggheten i Upplands Väsby måste öka. Utvecklingen med skjutningar, rån, bränder och inbrott måste brytas. För att göra det behöver vi angripa problemet från flera håll. De som vill lämna kriminalitet och gäng ska få stöd att göra det. Vi behöver fler skarpa insatser mot de brott som begås och det förebyggande arbetet för att stoppa nyrekryteringen till gängen behöver stärkas. Utvecklingen i skolan är otroligt viktig. Alla barn ska få den hjälp de behöver för att nå sina resultatmål i skolan. En stöttande skola som kompenserar våra olika förutsättningar är avgörande för att få en skola som leder till jobb. Skolans pengar ska gå till skolan, inte till vinster för stora koncerner.

De äldre i Upplands Väsby ska få det stöd som de har rätt till. Kvaliteten i hemtjänsten och äldreomsorgen behöver stärkas och den ska vill välja kommunal hemtjänst ska kunna göra det.

Hur ser framtidens Upplands Väsby ut?

Väsby är en trygg och attraktiv plats som människor talar gott och drömmer om att flytta till. Vi har en skola som vi är stolta över och elevernas resultat i skolan ligger över snittet i både länet och Sverige. Alla som går ut nian är behöriga till gymnasiet.

När du på ålderns höst behöver hemtjänst eller en plats på ett äldreboende, får du det stöd som just du vill ha. I framtiden kan du välja mellan kommunens egen hemtjänst eller andra alternativ. När du behöver en plats på ett äldreboende ska du få det, utan att kommunen, som idag, krånglar och obstruerar.

Vilka är dina tre hjärtefrågor inför valet 11 september?

  • Gör allt för att alla elever i Upplands Väsby når sina kunskapsmål.
  • Fortsätt jobba för att Upplands Väsby ska bli tryggare.
  • Satsa på de äldre. Förbättra hemtjänsten, äldreomsorgen och öka valfriheten.
facebook Twitter Email