Azadeh Rojhan Gustafsson, Riksdagsledamot

Azadeh Rojhan, 32 år. Gift småbarnsförälder. Växte upp i Mora, Gävle, Uppsala och Upplands Väsby.

Jag engagerade mig politiskt 2004, när jag sista året i gymnasiet. Haft flera olika förtroendeuppdrag i Upplands Väsby innan jag blev riksdagsledamot.

Hur uppstod ditt politiska engagemang?

Jag har vuxit upp i ett resurssvagt hushåll, men det har aldrig förhindrat mig från att få en bra utbildning, från förskolan till universitet, eller att t.ex. få sjukvård när jag har behövt det. 
Insikten om vilken betydelse ett fungerande välfärdssamhälle har för individen och i förläggningen för samhället gjorde att jag engagerade mig politiskt. Jag vill kämpa för att utveckla det välfärdssamhälle som jag vuxit upp i. Ett samhälle som tror på sina medborgare och där alla ges samma chanser att utvecklas, är ett tryggare samhälle.

Vad tycker du känns extra viktigt inför årets val?

I skolan och förskolan läggs grunden för barn och ungas framtida livschanser. En jämlik skola där alla barn och unga får samma kvalité i utbildningen, oavsett vart de bor, är väldigt viktigt för mig. I kvalitén på skolan speglas samhällets tilltro till våra barn och unga, och jag vill att alla barn och unga ska känna att de är värda att investeras i. Det ger oss trygga barn och unga och därmed också ett tryggare samhälle.
En annan viktig fråga mig är jobben. Vi behöver satsa på forskning och på kompetens för att vara ledande på att finna lösningar på framtidens utmaningar. Investeringar i framtidens jobb kommer att vara avgörande för Sverige, som är ett exportland.

Hur ser framtidens Upplands Väsby ut?

Framtidens Väsby har nyttjat sitt geografiska läge, närheten till Arlanda, Uppsala och Stockholm, till det yttersta. Här finns skolor av högsta kvalité, framtidens jobb och levande näringsliv och bostäder som möter invånarnas behov oavsett ålder.

Vilka är dina tre hjärtefrågor inför höstens val

  • Utbildning genom hela livet
  • Jobben och näringslivet
  • Kultur och fritid
facebook Twitter Email