Språkintroduktionen åter till VNG

Elever inom Språkintroduktionen, SPI, kommer att åter ha sina undervisningslokaler hos Väsby Nya Gymnasium. Det har den nya politiska ledningen bestämt.

Beslutet ingår i den flerårsplan som antogs vid måndagens kommunfullmäktige och som den nya politiska ledningen – S, VB och L – presenterat. Av den framgår att all verksamhet inom VNG ska samordnas till lokalerna i Messingen. Därmed blir det också en återflytt för språkintroduktionen för nyanlända. Deras undervisning flyttades i somras till paviljonger på västra sidan av järnvägsstationen.

”SPI-elever ska inte känna sig exkluderade och det är viktigt för oss att alla elever ryms under samma tak. Förutom att flytten negativt påverkat språkutveckling och integration har det också varit en utmaning för VNG:s lärare att organisera undervisningen på olika platser. Därför är jag glad över att vi nu bestämt oss för att genomföra en återflytt”, säger utbildningsnämndens nya ordförande Suzanne Enell (S) som valdes på måndagen.

Länk: Språkintroduktionen åter till VNG

facebook Twitter Email