Flerårsplanen 2023-26 beslutad och nämnder valda

Fokus för kommande tre år är kvalitet i omsorgen, elevers betyg, trygghet och ett brett utbud av kultur och fritid.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december beslutades Flerårsplan 2023-2025. I Flerårsplanen beskrivs vad kommunen ska fokusera på under kommande tre år.

Vi kommer lägga stor vikt vid att erbjuda en god kommunal service med ökad kvalitet till Väsbyborna. Detta är extra viktigt i en tid när vår omvärld skapar osäkerheter, säger Mathias Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer: Flerårsplanen beslutad och nämnder valda

facebook Twitter Email