Nytt socialdemokratiskt lett styre i Upplands Väsby

Nytt politiskt styre i Upplands Väsby

Upplands Väsbys nya styre för mandatperioden 2022-2026 är en koalition bestående av Socialdemokraterna, Väsbys Bästa och Liberalerna.

”Vi vill göra ett bra Upplands Väsby bättre genom att utveckla kommunens service och erbjuda Väsbyborna högre kvalitet i servicen. Detta i en tid när händelser i vår omvärld skapar ekonomisk osäkerhet. Under mandatperioden kommer fokus att ligga på skolan, omsorgen och välfärdens kärna. Vi ska också öka våra ambitioner på klimat-, miljö- och hållbarhetsområdet”, säger Mathias Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande.

Ny politisk plattform

facebook Twitter Email