Öka likvärdigheten i skolan – ingen ska behöva gå med klump i magen

Skolstart är för de flesta barn och vuxna något roligt och lustfyllt. Tyvärr inte för alla. I familjer med barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, eller andra svårigheter, står oron och ovissheten ofta i vägen för glädjen. Det är inte okej. Det vill Socialdemokraterna i Upplands Väsby ändra på. I vårt senaste budgetförslag tillför vi…

Läs mer

Ny ordförande för Upplands Väsby arbetarekommun

Upplands Väsby Arbetarekommun har fått en ny ordförande. Årsmötet lördagen den 22/8 valde Kenneth Magnusson till ordförande efter Erika Fransson. 

För första gången genomförde arbetarekommunen ett kombinerat fysiskt och digitalt årsmöte. Tack alla som i olika roller, både innan och under årsmötet, hjälpte till att göra mötet till en lyckad tillställning. Nu tar vi nya tag inför hösten. Närmast i tiden ligger en höstkampanj och därefter distriktsårskongressen, DÅK i slutet av oktober. Men redan nu…

Läs mer

Uppdaterad information inför arbetarekommunens årsmöte 22/8

Till dig som avser delta på årsmöte i Upplands Väsby Arbetarekommun:  Anmälan om deltagande är obligatorisk.

Lördagen den 22/8 är det äntligen dags för årsmöte i Upplands Väsby Arbetarekommun. För att minska risken för smittspridning av Corona-viruset följer vi självklart Folkhälsomyndighetens riktlinjer och kan därför endast erbjuda ett begränsat antal platser i det fysiska mötesrummet Messingens matsal. Övriga deltar digitalt via mötesverktyget Zoom. Separat information kring digital medverkan har gått ut…

Läs mer

Väsbybornas välfärd i fokus!

Socialdemokraterna i Väsby gör en mångmiljoninvestering på äldreomsorgen och skolan i sitt budgetförslag. Samtidigt presenterar partiet ett räddningspaket för kultur- och fritidsområdet. - Det är en framtidsbudget för att göra Väsby bättre. Väsby växer med omkring tusen invånare per år och vi behöver utveckla omsorgen, skolan och fritidsområdet även i tider av prövningar, säger Mathias Bohman, oppositionsråd (S).

Kommunfullmäktige antog 15 juni Alliansens och Väsbys Bästas förslag till flerårsplan och budget. Kort sammanfattat innebär den stora nedskärningar på omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och på underhåll av kommunens fastigheter och vägar. Budgeten, som även stöddes av SD, innebär krav på neddragningar på 17,5 miljoner på omsorgsnämnden under 2022. Året därpå verkställs ytterligare neddragningar på…

Läs mer

KLART MED LUNCH TILL VGNs ELEVER MED DISTANSUNDERVISNING!

En enig kommunstyrelse beslutade 4 maj att erbjuda gymnasieelever på Väsby Nya Gymnasium med distansundervisning gratis lunch. – Det här är en viktig fråga för Socialdemokraterna i Upplands Väsby. Därför är jag glad över att vi nu kommit överens om att kommunen gör det möjligt att erbjuda eleverna gratis lunch även under distansundervisning. Skollunchen är…

Läs mer
facebook Twitter Email