Ministern hittade drömåket i Väsby

Veteranbilar och entusiaster. En underbar kombo enligt Tomas Eneroth (S). Det var egentligen bara en tidsfråga innan han skulle hitta till bilträffarna i Torsåker. Läs mer i Mitt i Upplands Väsby

Läs mer

Osäker framtid för Sollentunas närakut

Den efterlängtade närakuten på Sollentuna sjukhus har plötsligt fått en oviss framtid. Socialdemokraterna lovar nämligen att bevara närakuten på Löwet i Upplands Väsby om de vinner landstingsvalet. Läs texten i Vi i Väsby om närakutens framtid på Löwet

Läs mer

Fler pendeltåg ger snabb samhällsnytta för pengarna

"Tågpendlare i Stockholms län ska inte behöva stå och trängas i väntan på alltför få pendeltåg."

”Trafikverket säger sig vilja vara samhällsutvecklare – nu vill vi se att man inte bara reserverar utrymme för framtida satsningar utan också går från ord till handling och tar de nödvändiga besluten. Det är dags att sätta igång med de investeringar som gör att vi kan dra nytta av Citybanans fulla potential.” Läs debattartikeln av…

Läs mer

Se vår nya valfilm!

Nu har vår nya valfilm kommit! Ett starkare samhälle – ett tryggare Sverige.

Läs mer

(S) för ökade bussturer

Miniminivån är att få tillbaka kvartstrafik på linjerna 529, 533, 535 och 568 under högtrafik och halvtimmestrafik under resterande tider. Det kravet ställer Upplands Väsby kommun på landstingets Trafikförvaltning när landstingets årliga remiss om linjesträckningar och tidtabeller besvaras av kommunen.

Bussneddragningarna har gjort det svårare för barn som redan har det tufft att delta i föreningsliv och aktiviteter – Barn är en av de grupper som drabbas hårdast om kollektivtrafiken inte fungerar. De kan endast åka bil om deras föräldrar har tillgång till bil och möjlighet att skjutsa dem. Bussneddragningarna har gjort det svårare för…

Läs mer
facebook Twitter Email