VÄSBYS MITTENSTYRE SÄKRAR UPP VÄLFÄRDEN I NY TILLÄGGSBUDGET FÖR 2024

VÄSBYS MITTENSTYRE SÄKRAR UPP VÄLFÄRDEN MED NY TILLÄGSBUDGET SOM KLUBBADES I KF 13/11-23. FYRA YTTERLIGARE FÄLTARE SAMT ÖKAD BUDGET FÖR ATT SÄKRA VÄLFÄRDEN.

Oppositionens nedskärningsbudget röstades ner. De nya prioriteringarna tillkommer utöver tidigare satsningar i ordinarie Flerårsplan med budget där det sociala hållbarhetsarbetet, skola, omsorg, socialt förebyggande arbete, trygghet, säkerhet och klimatåtgärder förstärktes med 191 miljoner inför 2024 trots ett tufft ekonomiskt läge.

Från 2024 får Väsby hela sex ytterligare fältarbetare jämfört med den lilla grupp på fyra fältarbetare som förra styret nöjde sig med i en tid med stora utmaningar gällande nyrekrytering av barn och unga. Det gör skillnad vilka som styr🌹

facebook Twitter Email