Kontakta oss Bli medlem Politisk plattform 2023-26

ETT ÅR FÖR ETT ÄNNU BÄTTRE VÄSBY.

NU HAR VI STYRT I ETT ÅR. FÖR ETT ÄNNU BÄTTRE VÄSBY. VI GER OSS INTE. Under mycket tuffa ekonomiska förutsättningar prioriterar vi välfärden med fokus på social hållbarhet. För 2024-2026 tillför vi över 500 miljoner till att säkra välfärden i Upplands Väsby. Vilka som styr gör skillnad. Under det här första året har Socialdemokraterna,…

Läs mer

VÄSBYS MITTENSTYRE SÄKRAR UPP VÄLFÄRDEN I NY TILLÄGGSBUDGET FÖR 2024

VÄSBYS MITTENSTYRE SÄKRAR UPP VÄLFÄRDEN MED NY TILLÄGSBUDGET SOM KLUBBADES I KF 13/11-23. FYRA YTTERLIGARE FÄLTARE SAMT ÖKAD BUDGET FÖR ATT SÄKRA VÄLFÄRDEN.

Oppositionens nedskärningsbudget röstades ner. De nya prioriteringarna tillkommer utöver tidigare satsningar i ordinarie Flerårsplan med budget där det sociala hållbarhetsarbetet, skola, omsorg, socialt förebyggande arbete, trygghet, säkerhet och klimatåtgärder förstärktes med 191 miljoner inför 2024 trots ett tufft ekonomiskt läge. Från 2024 får Väsby hela sex ytterligare fältarbetare jämfört med den lilla grupp på fyra…

Läs mer

Ny budget med flerårsplan klubbad i kommunfullmäktige 12/6

VÄSBYS MITTENSTYRE SATSAR PÅ VÄLFÄRDEN I NY FLERÅRSPLAN MED BUDGET.

Mittenstyret i Upplands Väsby där, Socialdemokraterna, Väsbys Bästa och Liberalerna ingår, tillför 191 miljoner för 2024 till välfärden med fokus på social och ekologisk hållbarhet i den nya flerårsplanen med budget. För hela perioden, 2024-26 tillförs 503 miljoner till kommunens verksamheter.I ett tufft ekonomiskt läge för Sveriges kommuner och regioner är vi mycket stolta över…

Läs mer

Flerårsplanen 2023-26 beslutad och nämnder valda

Fokus för kommande tre år är kvalitet i omsorgen, elevers betyg, trygghet och ett brett utbud av kultur och fritid. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december beslutades Flerårsplan 2023-2025. I Flerårsplanen beskrivs vad kommunen ska fokusera på under kommande tre år. Vi kommer lägga stor vikt vid att erbjuda en god kommunal service med ökad…

Läs mer

Språkintroduktionen åter till VNG

Elever inom Språkintroduktionen, SPI, kommer att åter ha sina undervisningslokaler hos Väsby Nya Gymnasium. Det har den nya politiska ledningen bestämt. Beslutet ingår i den flerårsplan som antogs vid måndagens kommunfullmäktige och som den nya politiska ledningen – S, VB och L – presenterat. Av den framgår att all verksamhet inom VNG ska samordnas till…

Läs mer
facebook Twitter Email