ETT ÅR FÖR ETT ÄNNU BÄTTRE VÄSBY.

NU HAR VI STYRT I ETT ÅR. FÖR ETT ÄNNU BÄTTRE VÄSBY.

VI GER OSS INTE. Under mycket tuffa ekonomiska förutsättningar prioriterar vi välfärden med fokus på social hållbarhet. För 2024-2026 tillför vi över 500 miljoner till att säkra välfärden i Upplands Väsby.

 • Vilka som styr gör skillnad. Under det här första året har Socialdemokraterna, Väsbys Bästa och Liberalerna tillsammans fattat beslut om ett mer socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Väsby.
 • Här exempel på beslut tagna under vårt första år:
 • Åtgärder och resurser för en mer likvärdig skola och stärkt elevhälsa. Fler elever ska klara målen i skolan och få behörighet till gymnasiet. Fler ska kunna nå sin fulla potential.
 • Beställt nya skol -och förskoleplatser för att säkra framtida platsbehov i ett växande Väsby.
 • Gett uppdrag om översyn av barngruppernas storlek i förskolan.
 • Budgeterat för att öka antal fältarbetare från fyra till tio.
 • Förstärkt fokus av det förebyggande arbetet för barn och unga i riskzon samt åtgärder för att få bukt med gänggrupperingar och drogmissbruk.
 • Särskilda förebyggande satsningar centrala Väsby.
 • Ökad trygghet och säkerhet kvällar, natt och helger.
 • Beslutat om att, de av kommunen planerade, nya skolor och förskolor ska drivas i kommunal regi.
 • Språkintroduktionseleverna har flyttats tillbaka till VNG där de hör hemma och säkerställt att Hotell -och Turism programmet blir kvar i Väsby.
 • Säkerställt högre kvalitet i hemtjänsten genom högre upphandlingskrav. Från LOV till LoU och skapat förutsättningar för en kommunal hemtjänst.
 • Sänkt trösklarna så att fler får tillgång till särskilt boende.
 • Tagit stora kliv mot heltid som norm.
 • Inrättat ett klimat-, miljö- och hållbarhetsutskott under kommunstyrelsen som också kommer att ha fokus på social hållbarhet.
 • Avsatt 10 miljoner per år till klimatinvesteringar.
 • Upplands Väsbys offentliga rum ska vara rena, snygga och trygga.
 • Investeringar i funktionsrättsanpassade lekplatser runtom i Väsby med bland annat rullstolsanpassade gungor och lekbord.
 • Uppdrag för att bygga ny specialhall för gymnastik.
 • Utredning kring motionscentral intill Runbyskogens motionsspår.
 • Planering för ett nytt folkbibliotek.
 • Se över tillgängligheten i föreningslivet för personer med funktionsvariationer.
 • Beslut om nya och moderna omklädningsrumsmoduler till ishallen.
 • Duschbås till skolornas omklädningsrumNytt utegym längs med ”sjörakan” i Bollstanäs.
 • Omtag och ekonomiskt ansvar för Projektet Väsby Entré.
facebook Twitter Email