NYTT OMTAG FÖR VÄSBY ENTRÉ

Mittenstyret i Väsby, Socialdemokraterna, Väsbys Bästa och Liberalerna, har sedan vi tillträdde efter valet hösten 2022, jobbat med ett tydligt fokus på ett omtag av Väsby Entré för att skapa ett tryggt, trivsamt och väderskyddat stationsområde med målsättningen att minska kostnaderna och inte slösa med Väsbybornas skattepengar.I ett mycket tufft ekonomiskt läge behöver vi göra allt som krävs för att klara välfärden.När vi tog över styret i Väsby, hösten 2022, gav vi ett uppdrag om en ordentlig genomlysning av kostnader och tidplaner för hela Väsby Entré projektet. Det visade sig att kostnaderna för projektet hade stigit från 850 miljoner år 2015 till hela 3,2 miljarder. Dessa kostnader är inte dimensionerade för vår kommuns storlek. S, VB och L ser det som en styrka att det nu finns en bredare politisk uppslutning kring att hålla nere kostnaderna genom att bland annat välja bort den kostsamma Zaha Hadid-arkitekturen och att vi kan prioritera en fungerande och mer kostnadseffektiv lösning för bussterminalen. Dessutom har nya skyfallsutredningar visat att risken för översvämningar i området är mycket stor och måste hanteras.Tidigare osäkra kostnadskalkyler och ny information kring översvämningsrisker påverkar de ekonomiska förutsättningarna så kraftigt att det är vårt ansvar som förtroendevalda att ändra riktningen när nya fakta framkommit.

 

facebook Twitter Email