För trygghet och framtidstro

Vi tror att det bästa sättet att hindra unga människor från att välja kriminalitet är att erbjuda framtidstro: möjlighet till bra utbildning, en meningsfull fritid, ett första jobb och möjlighet att flytta hemifrån.

Åtgärder för ett tryggare Väsby

👉 En skola för framtiden. Vi vill att alla elever får samma möjlighet att nå kunskapsmålen, komma in på gymnasiet och rusta sig för arbetsmarknaden. Så skapar vi framtidstro.

👉 Stoppa nyrekrytering till kriminalitet. Vi vill ha fler vuxna på fritidsgårdarna, i skolan och bland fältarbetarna som ser våra unga, fångar upp dem som är i riskzonen, erbjuder aktiviteter och trygghet. Vi vill öka öppettiderna på fritidsgårdarna och öppna ytterligare en fritidsgård.

👉 Tydligare fokus på avhopparverksamhet. Vi vill att de som lever ett kriminellt liv ska få möjlighet att välja en annan väg. Utöka samarbetet över kommungränserna. Sök statliga medel som regeringen avsatt.

👉 Polisstation i upplands väsby. Vi vill åter ha en dygnetrunt-öppen polisstation i Väsby. Sätt upp fler trygghetskameror.

 

facebook Twitter Email