Moderaterna lägger ner husläkarjourer

Förra året stod det klart att det inte blir någon husläkarjour vid Löwet som kompensation som för närakuten. Nu försvinner ytterligare husläkarjourer runt om i länet. Det innebära att allt fler måste resa allt längre för vård på kvällar och helger. Väsbys oppositionsråd Mathias Bohman (S) skriver tillsammans med flera andra S-råd i Dagens Samhälle….

Läs mer

Nedskärningar trots historiskt stort överskott – hur gick det till?

Insändare i Mitt i Väsby nr 43/2020 Kommunen går mot sitt största överskott någonsin. 190 miljoner kronor. Det är 110 miljoner kronor mer än budgeterat för 2020. Det motsvarar exempelvis drygt 180 extra medarbetare i skolan. Samtidigt planeras för ytterligare nedskärningar i Väsbybornas välfärd. Kultur- och fritidsnämnden måste spara drygt 8,5 miljoner kronor under 2021. Det motsvarar 6,5 procent av…

Läs mer

Internationella flickdagen

S i Väsby vill idag uppmärksamma den internationella flickdagen. Ett jämställt samhälle kräver samma förutsättningar för flickor som för pojkar. Dagens flickor ska få högre löner, bättre möjligheter att utvecklas i arbetet samt få leva fria från våld.  

Läs mer

Mer pengar i plånboken för Väsbys pensionärer!

Nu höjer vi pensionen och sänker pensionärsskatten I regeringens budget höjs nu pensionerna för dem med de lägsta pensionerna. Pensionstillägget ska utbetalas med upp till 600 kronor per månad för den som har en inkomstgrundad allmän ålderspension mellan 9 000 och 17 000 kronor per månad. Pensionstillägget är förankrat i Pensionsgruppen. Den så kallade ”pensionärsskatten”…

Läs mer

Två frågor till kommunstyrelsens ordförande!

  🌹Hur mycket pengar kan en kommun slösa på projekt som hastigt förändras eller stoppas helt? 🌹 Hur kan det Moderatledda styret besluta att privatisera en förskola som är planerad att bli kommunal och kommunen redan påbörjat rekrytering till? Två frågor vi ställer till kommunstyrelsens moderate ordförande i nummer 36/2020 av Vi i Väsby 👇

Läs mer
facebook Twitter Email