S I VÄSBYS FÖRSLAG TILL LOKALT KRISPAKET!

Upplands Väsby kommun har beslutat om olika åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet med anledning av corona-viruset (covid-19). Det är mycket bra och något Socialdemokraterna givetvis stödjer. Men vi socialdemokrater i Väsby ser att det finns större behov än så. Vi vill därför ge kommundirektören ett utvidgat uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna och återkomma med ytterligare konkreta förslag för att stödja enskilda, organisationer och företag i Upplands Väsby kommun. Läs mer i PDF-filen nedan.

Lokalt krispaket UV

Läs mer

VÄSBYS SKOLOR BEHÖVER RESURSER HÄR OCH NU!

Väsbys skolor och förskolor får inga snabba ekonomiska förstärkningar. Det står klart efter att Alliansen, Väsbys Bästa och SD på senaste kommunstyrelsen röstade ner S, V och MPs förslag att snarast möjligt tillföra de nya statliga 15,8 miljonerna till utbildningsnämnden. Pengarna kommer, säger M-styret. Men otydliga besked riskerar leda till att redan planerade nedskärningar sätts…

Läs mer

Tema skola i Vårt Väsby nummer 3!

Förra helgen kom nummer tre av vår tidning Vårt Väsby ut. Vi kör för andra numret i rad skoltema. Det behövs. Det händer mycket på skolområdet just nu i Väsby. Var så goda att läsa via länken nedan!

Vårt Väsby nummer 3 2019  

Läs mer

Rädda musikklasserna på Väsby skola!

VÄSBY SKOLA lägger ner musikklasserna och övriga profilklasser. S, V och MP är kritiska till både nedläggning och till hur ärendet skötts. - Det är oacceptabelt att mörklägga och pressa igenom en nedläggning av Väsbys musikklasser, säger oppositionsrådet Mathias Bohman (S), i en debattartikel i Mitt i Väsby. Läs mer via länken nedan!

  Rädda musikklasserna på Väsby skola

Läs mer

Väsbys M-styre säger nej till 100 fler vuxna i skolan

ALLIANSEN, VÄSBYS BÄSTA OCH SD säger nej till 60 miljoner mer till skolan i Väsby. Det står klart efter senaste sammanträdet i kommunstyrelsen, där S, V och MPs förslag röstades ned.

60 miljoner kronor motsvarar 100 fler medarbetare i skolan och hade kunnat frigöra mer resurser till • Höjd skolpeng. • Höjda tilläggsbelopp för barn med särskilda behov. .• Stärkt skolpeng till skolor där det behövs göras extra satsningar för att alla elever ska nå målen, så kallad stärkt socioekonomisk viktning. • Ökat stöd till barn…

Läs mer
facebook Twitter Email