Internationella flickdagen

S i Väsby vill idag uppmärksamma den internationella flickdagen.

Ett jämställt samhälle kräver samma förutsättningar för flickor som för pojkar. Dagens flickor ska få högre löner, bättre möjligheter att utvecklas i arbetet samt få leva fria från våld.

 

facebook Twitter Email