Nedskärningar trots historiskt stort överskott – hur gick det till?

Insändare i Mitt i Väsby nr 43/2020

Kommunen går mot sitt största överskott någonsin. 190 miljoner kronor. Det är 110 miljoner kronor mer än budgeterat för 2020. Det motsvarar exempelvis drygt 180 extra medarbetare i skolan. Samtidigt planeras för ytterligare nedskärningar i Väsbybornas välfärd. Kultur- och fritidsnämnden måste spara drygt 8,5 miljoner kronor under 2021. Det motsvarar 6,5 procent av nämndens budget. Biblioteket stänger på söndagar, färre fritidsgårdar håller öppet på helgerna, 63 färre barn i kulturskolan, ingen ny entré vid ishallen, ingen skatepark, minskade föreningsbidrag. Och det är bara några exempel. Hur kunde det blir så här? Vi backar bandet.

Slutet av 2019: Den rödgröna oppositionen driver på för en kompletterande budget för 2020. För att stoppa befarade nedskärningar inom välfärden. M-styret säger nej. Pengar läggs på hög.

Mars 2020: Corona-viruset utvecklas till en pandemi. Många verksamheter påverkas. Att överblicka de ekonomiska konsekvenserna är svårt.

Juni 2020: Väsby beslutar om sin budget för 2021. Andra kommuner, som normalt lägger budget i juni, väntar till hösten för att avvakta konsekvenserna av Coronapandemin och invänta regeringens förväntade statsbidrag. M-styret i Upplands Väsby driver envist igenom sin budget. En budget som aviserar stora nedskärningar inom både kultur- och fritid och äldreomsorgen.

September 2020: Kommunen går mot sitt största ekonomiska överskott någonsin. Merparten av överskottet beror på de extra statsbidrag kommunen fått del av under året. Pengar som M-styret förhållit sig passivt till och hållit inne i stället för att tillföra resurser till Väsbybornas välfärd.

September 2020: Regeringen aviserar 31 miljoner i statsbidrag för 2021. S, V och MP föreslår att pengarna arbetas in i en tilläggsbudget för 2021. Ännu tyder inget på att M-styret går på den linjen.

Oktober 2020: Kultur- och fritidsnämnden måste spara 8,5 miljoner. Pengar finns för att stoppa detta. Varför vill inte M-styret det? Eller hur kan Väsbys självutnämnda ”idrottsparti” Väsbys Bästa gå med på det?

Mathias Bohman (S), oppositionsråd

Azadeh Rojhan Gustafsson (S), riksdagsledamot från Väsby

Ann-Christine Jyttner (S), ledamot i Kultur- och fritidsnämnden

Nedan vår insändare i Mitt i Väsby

https://pdf.direktpress.se/magazines/read/ff84c86b-de01-4eaf-bced-841697c8ffb6

facebook Twitter Email