Internationella flickdagen

S i Väsby vill idag uppmärksamma den internationella flickdagen. Ett jämställt samhälle kräver samma förutsättningar för flickor som för pojkar. Dagens flickor ska få högre löner, bättre möjligheter att utvecklas i arbetet samt få leva fria från våld.  

Läs mer

Mer pengar i plånboken för Väsbys pensionärer!

Nu höjer vi pensionen och sänker pensionärsskatten I regeringens budget höjs nu pensionerna för dem med de lägsta pensionerna. Pensionstillägget ska utbetalas med upp till 600 kronor per månad för den som har en inkomstgrundad allmän ålderspension mellan 9 000 och 17 000 kronor per månad. Pensionstillägget är förankrat i Pensionsgruppen. Den så kallade ”pensionärsskatten”…

Läs mer

Två frågor till kommunstyrelsens ordförande!

  🌹Hur mycket pengar kan en kommun slösa på projekt som hastigt förändras eller stoppas helt? 🌹 Hur kan det Moderatledda styret besluta att privatisera en förskola som är planerad att bli kommunal och kommunen redan påbörjat rekrytering till? Två frågor vi ställer till kommunstyrelsens moderate ordförande i nummer 36/2020 av Vi i Väsby 👇

Läs mer

Öka likvärdigheten i skolan – ingen ska behöva gå med klump i magen

Skolstart är för de flesta barn och vuxna något roligt och lustfyllt. Tyvärr inte för alla. I familjer med barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, eller andra svårigheter, står oron och ovissheten ofta i vägen för glädjen. Det är inte okej. Det vill Socialdemokraterna i Upplands Väsby ändra på. I vårt senaste budgetförslag tillför vi…

Läs mer

Ny ordförande för Upplands Väsby arbetarekommun

Upplands Väsby Arbetarekommun har fått en ny ordförande. Årsmötet lördagen den 22/8 valde Kenneth Magnusson till ordförande efter Erika Fransson. 

För första gången genomförde arbetarekommunen ett kombinerat fysiskt och digitalt årsmöte. Tack alla som i olika roller, både innan och under årsmötet, hjälpte till att göra mötet till en lyckad tillställning. Nu tar vi nya tag inför hösten. Närmast i tiden ligger en höstkampanj och därefter distriktsårskongressen, DÅK i slutet av oktober. Men redan nu…

Läs mer
facebook Twitter Email