Mer pengar i plånboken för Väsbys pensionärer!

Nu höjer vi pensionen och sänker pensionärsskatten

I regeringens budget höjs nu pensionerna för dem med de lägsta pensionerna. Pensionstillägget ska utbetalas med upp till 600 kronor per månad för den som har en inkomstgrundad allmän ålderspension mellan 9 000 och 17 000 kronor per månad. Pensionstillägget är förankrat i Pensionsgruppen.

Den så kallade ”pensionärsskatten” är orättvis. Den blir ett ifrågasättande av värdet av ett helt livs arbete, men också en signal om att pensionärer ska ta ett större ansvar för finansieringen av välfärden. Att beskatta lön och pension lika handlar om den grundläggande principen att välfärden ska finansieras efter förmåga. Vi har redan tagit bort skillnaden för dem med de lägsta pensionerna. Nu tar vi sista steget i arbetet med att sluta gapet mellan skatt på pension och skatt på lönearbete. Med det förslaget kommer skillnaden i beskattning vara helt borta 2023.

 

 

facebook Twitter Email