Aktuellt

Näringslivsminister Mikael Damberg på besök i Väsby

Upplands Väsby kommun har varit framgångsrik i att skapa ett bra näringslivsklimat. Det är viktigt att det arbetet fortsätter. Väsby ska erbjuda en gynnsam miljöf ör företag, med en positiv inställning till företagande och entreprenörskap med stort fokus på samverkan. Bra förutsättningar och goda villkor för näringslivet är viktigt för att skapa fler arbetstillfällen. Den…

Läs mer

Försämringar i busstrafiken slår mot tillväxten i länet

I Stockholms läns landsting är finansieringen av kollektivtrafiken en politiskt laddad och infekterad fråga. Det senaste budgetbeslutet innebar att kollektivtrafiken i länet skars ned med 300 miljoner kronor vid årsskiftet, varav busstrafiken med 100 miljoner kronor. Neddragningar som går ut över invånare, näringsliv och tillväxt i Stockholmsregionen. I dagens samhälle räknas närhet i minuter, inte i avstånd….

Läs mer

Bevara närakuten på Löwenströmska

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting står i begrepp att besluta om en framtida närakutsorganisation. Av länets 17 närakuter föreslås 12 bli kvar och landstinget räknar därmed att frigöra 261 miljoner kronor att använda i den framtida närakutsstrukturen. I det tjänstemannaförslag som nu tas fram finns inte Löwenströmska med. Istället skall en ny närakut…

Läs mer

Fler kommuner måste bygga nya bostäder

Stockholm är Europas snabbast växande huvudstad. Det medför stora utmaningar. Samtidigt finns en unik möjlighet för Stockholm och stockholmarna att utvecklas. Vi socialdemokrater föreslår flera insatser för att stärka Stockholmsregionens tillväxt, öka bostadsbyggandet och samtidigt skapa en mer sammanhållen och jämlik region. Det går bra för Stockholm men det går inte bra för alla stockholmare….

Läs mer

Mathias Bohman besöker chokladfabriken

Kommunstyrelsens orförande Mathias Bohman besökte Mondelez som tillverkar Marabou choklad tillsammans med kommalråd Roland Storm (VB), kommundirektör Hillevi Engström och näringslivschef Anders Wink. I år firar Marabou 100 års jubileum och 40 år i Upplands Väsby. ”Jag är glad att jag idag fick möjligheten att göra ett företagsbesök på Mondelez som äger varumärket. Företaget är…

Läs mer
facebook Twitter Email