TA ERT ANSVAR HÄR OCH NU, KD!

De styrande Kristdemokraterna fortsätter att inte ta sitt eget ansvar. De pratar hellre om det nationella ansvaret och en sex år gammal utredning än sitt kommunala ansvar här och nu för äldreomsorgen. 

SLUTREPLIK ÄLDREOMSORGEN – DAGENS SAMHÄLLE

Många nödvändiga insatser hör till den lokala nivån och hindras inte av nationella strukturer. Trygga anställningsförhållanden och kontinuitet i personalstyrkan är två exempel som också coronakommissionen tar upp. Kommunal släppte nyligen en rapport där de konstaterar att äldreboenden med smittspridning hade högre andel timavlönad personal. I såväl Upplands Väsby som Huddinge och Nacka där KD styr har andelen timavlönad personal varit hög under pandemin.

Läs också repliken

KD: Ska det gå sex år till innan S visar handlingskraft?

Läs också ursprungsinlägget i detta replikskifte

S: Har du täckning för ditt höga tonläge Ebba Busch?

I Väsby får vi höra att rätt till heltid inom omsorgen kräver ökad flexibilitet och rörlighet mellan arbetsplatser. Helt på tvärs med erfarenheterna av coronapandemin. KD och övriga Väsbyalliansen planerar att skära ner med 17,5 miljoner kronor på omsorgsnämnden nästa år. Samtidigt har de tackat nej till S, V och MP:s förslag att stärka välfärden med 36,5 miljoner kronor i år och med det hela den extra välfärdspengen från regeringen.

I Huddinge kommun sänker KD och den moderatledda koalitionen skatten med 10 öre, vilket totalt motsvarar 27 miljoner kronor. Samtidigt beslutade de, med den kristdemokratiska ordförandens utslagsröst, att lägga ner den kommunala hemtjänsten, som är den mest populära utföraren – för att spara pengar. Förvaltningsrätten i Stockholm delar däremot vår uppfattning att beslutet var olagligt och häver därmed beslutet. Det är en lättnad för Huddinges över 750 äldre som valt den kommunala hemtjänsten och de 160 anställda som inte riskerar att bli uppsagda.

Även i Nacka har skatten sänkts. De styrande partierna finansierar detta med regeringens pandemibidrag samt att de gör nedskärningar i välfärden. Utöver statsbidragen satsar den styrande koalitionen knappt något på äldreomsorgen överhuvudtaget. Nu planerar allianspartierna dessutom lägga ned en förskola som inte anses vara lönsam. I slutändan är det barnen och de äldre som får betala för skattesänkningar.

I dessa kommuner sitter Kristdemokraterna i styrande ställning. Hur mycket de än vill slå ifrån sig kritiken är Kristdemokraterna tillsammans med andra partier ansvariga för vad som sker.

facebook Twitter Email