S: Har du täckning för ditt höga tonläge Ebba Busch?

Varje dödsfall på grund av pandemin är en tragedi. Bristerna i äldreomsorgen är något vi alla politiker på alla nivåer måste ta ansvar för. I stället för att jaga mediala poänger om bristerna i äldreomsorgen borde Ebba Busch och Kristdemokraterna vara med och ta ansvar där de styr, skriver de socialdemokratiska oppositionsråden Mathias Bohman, Sara Heelge Vikmång och Khashayar Farmanbar i Dagens Samhälle.

Pandemin är den största samhällskrisen i Sverige sedan andra världskriget. Under det här året har det svenska samhället utsatts för påfrestningar som är unika i sin omfattning. Det är ett oerhört allvarligt läge som kräver ansvarstagande och krafttag från alla. De allra flesta ställer upp på det. Medmänniskor som stannar hemma och håller avstånd. Sjukvårds- och omsorgspersonal som sliter dag ut och dag in.

Krafttagen och ansvaret ligger också på oss politiker. Alla vi med politiskt inflytande behöver fatta de beslut vi kan för att begränsa smittan. Redan under våren stod det smärtsamt klart att vi i Sverige hade misslyckats med att skydda de äldre inom äldreomsorgen. Coronakommissionen bekräftar den insikten. Personalen i äldreomsorgen har gjort stora insatser, men äldreomsorgen stod inte rustad för en pandemi av det här slaget. Företrädare av alla olika politiska färger har under decennier inte gjort tillräckligt för att åtgärda bristerna i äldreomsorgen.

För oss socialdemokrater är kritiken viktig. Varje person som dör är en tragedi. Det här kommer därför bli ett viktigt avstamp för att stärka den svenska äldreomsorgen.

Med anledning av coronakommissionens slutsatser kom Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch med svidande kritik mot äldreomsorgen och regeringen i slutet av förra året. Enligt Busch är hennes eget parti mycket bättre lämpat för att hantera pandemins verkningar. Men har Busch verkligen täckning för sitt höga tonläge?

Vi kommer trots allt inte ifrån det faktum att det är kommunerna som ansvarar för äldreomsorgen. Det är nu vårt ansvar i kommunerna att se till att använda de stora ekonomiska tillskotten från regeringen på rätt sätt. Så frågan vi ställer oss är följande: Hur agerar Kristdemokraterna ute i kommunerna?

I Upplands Väsby röstade Kristdemokraterna förra året nej till 36,5 extra miljoner kronor till välfärden 2021. I Huddinge och Nacka prioriterar Ebba Buschs partikamrater skattesänkningar före investeringar i välfärden. I Huddinge genomför de dessutom landets största nedläggning av kommunal hemtjänst trots häftiga protester från anställda, anhöriga och medborgare.

I våra respektive kommuner fortsätter de med besparingar på personalens löner och villkor. I Stockholms kommun larmar oroliga anhöriga om bristande hygienrutiner, hög personalomsättning och det faktum att deras multisjuka släktingar under pandemins gång fått träffa omkring 30 olika personer bara från hemtjänsten.

Det här är bara ett axplock av hur Ebba Buschs parti väljer att axla ansvaret för äldreomsorgen i kommuner där de styr. Men hur ser partiets facit ut i regeringsställning när Kristdemokraterna hade socialministerposten sist? Under alliansens åtta år försvann nästan 10 000 äldreboendeplatser. Ebba Busch borde nog sopa rent framför egen dörr och ta ansvar för sitt partis agerande innan hon går ut i media med slagord.

Vi socialdemokrater prioriterar annorlunda. Regeringen har sett till att stärka välfärden och äldreomsorgen steg för steg. Bara för 2021 skjuter vi till över 30 miljarder för att stärka välfärden ute i kommuner och landsting. Våren 2020 presenterade regeringen äldreomsorgslyftet som väntas ge välfärden 10 000 nya undersköterskor och vårdbiträden. Sverige ska ha världens bästa äldreomsorg. Ingenting annat duger.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/s-har-du-tackning-ditt-hoga-tonlage-ebba-busch-35010

facebook Twitter Email