”L visar inga konkreta resultat i klassrummen”

I förra veckans debatt fick vi läsa Liberalernas insändare. De tror på en skola för alla barn och pekar på alla infriade vallöften. Skolan och kunskap är inte en arena för politiska utspel men fakta kan vara på sin plats.
Insändare publicerad i Mitt i Väsby nr 4 2021

Sedan Väsbyalliansen tog över den politiska stafettpinnen har skolorna fått betydligt sämre förutsättningar då ersättningsnivåerna sjunkit i förhållande till behov.

Vi har haft strejkande lärare utanför Kommunfullmäktige. Lärare som upplever en stor press och inte känner att de har ork kvar efter en arbetsdag.

På utbildningsnämnden senast beslutade Väsbyalliansen att med hjälp av en konsultfirma se över och ge förslag på hur de kommunala skolorna kan nå ekonomi i balans – nedskärningar med andra ord. Konsultfirman ser en potential i effektiviseringar vad gäller tilläggsbelopp. Alltså de resurser skolorna får för att hjälpa barn med stora behov, ofta med NPF i någon form.

Att som liberalerna nu gör slå sig för bröstet och tala om sina vallöften utan att kunna visa konkreta resultat i klassrummen blir lite genant. De lyfter några handlingsplaner som vi alla tycker är viktiga men som de själva inte avsätter pengar för i budgeten. Var det tanken med dessa vallöften?

Fakta:

  • Det första vallöftet Liberalerna lyfter i sin insändare var ett förslag om handlingsplan för NPF som kom från Liberalernas sida men som beslutades av alla partier under förra mandatperioden. Detta har nu, 3 år senare, resulterat i en pappersprodukt med information om NPF, men saknar konkreta åtgärdsplaner och resurser. Istället har Liberalerna varit med om att besluta om nedskärningar i kommunal regi som drabbar den viktiga elevhälsan. Samtidigt är de med och avslår oppositionens konkreta förslag på lösningar för de här eleverna.
  • För det andra: L talar om en fortsättning på det som påbörjades under förra mandatperioden. Vi anställde och påbörjade ett konkret arbete genom att anställa psykologer som delvis handlägger och utbildar lärare i NPF. Väsbyalliansen har tagit av resurserna för NPF och fört över till ett projekt för mer rörelse i skolan. (Inget vi tycker illa om men en prioritering som är gjord.)
  • För det tredje: Liberalerna pekar på ytterligare en handlingsplan utan konkreta åtgärder. Vilka resurser har ni tillsatt för att dessa planer ska gå från ord till handling?

Vi välkomnar Per-Erik Kanström (M) som ny ordförande till Utbildningsnämnden. Vi hoppas att han kan lyfta fram skolfrågan ordentligt och bidra till att bryta den nu tråkiga utvecklingen vi ser i Väsbys skolor.

Suzanne Granqvist Enell för S i utbildningsnämnden

Maria Tuvesson för MP i utbildningsnämnden

facebook Twitter Email