Aktuellt

Öppna förskolan blir halvöppna förskolan

Den kommunala öppna förskolan får halverade öppettider. Två förskolpedagoger slutar. Det blev det förväntade beslutet på gårdagens utbildningsnämnd.

Kvällen beslut innebär, förutom kraftigt reducerade öppettider, att flertalet aktiviteter inom öppna förskolan försvinner. Samarbetet med den uppskattade familjecentralen försvåras. Men det är inte bara förskolan som får sämre förutsättningar med beslutet om utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2019. Även andra verksamheter inom skolområdet riskerar försämringar. Den låga uppräkningen av skolpengen motsvarar inte kostnadsökningarna och leder till…

Läs mer

Backar M om öppna förskolan?

I den styrande minoritetens flerårsplan ingår stora nedskärningar på Familjecentralen med kommunala öppna förskolan samt skolservice.. Det sker trots att alla politiska partier i Väsby gått samman om att alla barn ska klara sina mål i skolan.

En viktig del för att klara målen är att underlätta integrationen samt att hjälpa barn, föräldrar och skolor genom förebyggande föräldrastöd inklusive särskilt stöd för barn med NPF-diagnos eller psykosocial problematik. Men den 6 mars beslutar utbildningsnämnden om sin verksamhetsplan för 2019. Där kvarstår nedskärningarna. De innebär avgörande negativa konsekvenser på hela verksamheten. Om det…

Läs mer

Bohman (S): ”Vi sätter upp kameror där de behövs”

I förra veckan lovade Allians för Väsby att mobila övervakningskameror ska placeras på utsatta parkeringsplatser i kommunen om de vinner kommunalvalet. Socialdemokraterna menar dock att kommunen redan gör vad man kan för att få upp fler kameror. Läs mer i Vi i Väsby

Läs mer

S vallöften: skola, fritid – och aktivitetsparken

Nu ger Socialdemokraterna besked om eventuella bostäder i Vilundaparken. Och vad mer väljarna kan förvänta sig om Socialdemokraterna får styra Väsby efter valet. – Vi prioriterar mer resurser till skolan och förskolan före sänkt skatt, säger Mathias Bohman (S). Läs reportaget i Vi i Väsby  

Läs mer

”Jag vill hitta vägar framåt”

I september är det val. Vi har intervjuat alla partiers förstanamn för att få veta mer om dem som politiker – och som privatpersoner. Mathias Bohman, Socialdemokraterna, träffar vi i Suseboparken. Varför ville du genomföra intervjun just här? – Jag brinner för att Väsby ska bli Sveriges bästa kommun för barn att växa upp i….

Läs mer
facebook Twitter Email