Barnchecklista ska stärka barns rättigheter i Väsby

Efter årsskiftet nylanserar vi kommunens barnchecklista och som är ett verktyg för att stärka barn och ungdomars rättigheter i kommunens alla beslut. Listan innebär att alla medarbetare och förtroendevalda i möjligaste mån ska ta tillvara barns och ungdomars perspektiv i sina verksamheter och se till att det blir en självklar del i kommunens värdegrund. – Jag…

Läs mer

Historisk budget för kommunen

I kommunes budhet för 2016-20108 har skola och utbildning i fokus under nästkommande år. För 2016 satsas 46,3 miljoner på skolan i Väsby. Med dessa prioriteringar vill man skapa mindre klasser för de minsta barnen och en likvärdig skola för alla. I budgeten som läggs fram för beslut i kommunfullmäktige om ett par veckor visar vi att arbetet…

Läs mer

30-timmars förskola för alla barn i Väsby

Upplands Väsby kommun fortsätter att satsa på barnen. Onsdag 20 maj beslutade utbildningsnämnden att alla barn har rätt att vara 30 timmar på förskolan jämfört med dagens 15-timmar. Syftet är att ge både barn och föräldrar bättre förutsättningar. –       Satsningar på förskolan är en viktig pusselbit i arbetet med att lyfta resultaten i skolan, därför är…

Läs mer

Mer pengar till skolan i Väsby i ny budget

Kommunstyrelsens majoritet föreslår kommunfullmäktige att besluta om en ny flerårsplan med budget för 2015-2017. Budgeten som är ett avstamp för hela nästa mandatperiod innehåller bland annat över 45 miljoner kronor mer till skolan jämfört med 2014 års budget. Budgeten innebär både ett långsiktigt ansvarstagande för kommuninnevånarnas skattemedel där kvalitet och goda resultat i skolan prioriteras….

Läs mer

Nystart för Väsby

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Väsbys presenterar en gemensam politisk plattform för Upplands Väsby kommun. -Vi vill utveckla Väsby med hållbar tillväxt för fler jobb, bostäder, ett gott näringslivsklimat och bra skolresultat. Det känns bra att kunna gå in i det arbetet med en tydlig majoritet i kommunfullmäktige, säger Mathias Bohman, Socialdemokraternas gruppledare.

Läs mer
facebook Twitter Email