Satsning för att minska ungdomsarbetslösheten

Onsdagen den 22 december undertecknade vi en gemensam överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen för att minska ungdomsarbetslösheten i kommunen. – Vi är väldigt glada att få ett fördjupat samarbete med Arbetsförmedlingen. Redan idag görs mycket för att motverka att ungdomar hamnar i ett utanförskap, mer kan dock alltid göras. Med detta steg ökar vi takten…

Läs mer

Därför krävs en folkomröstning om Väsby Sjöstad

Byggandet av bostäder vid Sättra och i delar av skogen mellan Kairo och Runby är ett kontroversiellt projekt som får stora konsekvenser för de boende och för miljön i Upplands Väsby. Ett nytt bostadsområde med 3 000 bostäder skapar en ny stadsdel med 8-9 000 invånare. Nya vägar måste anläggas. Ny infrastruktur i form av…

Läs mer

Barnchecklista ska stärka barns rättigheter i Väsby

Efter årsskiftet nylanserar vi kommunens barnchecklista och som är ett verktyg för att stärka barn och ungdomars rättigheter i kommunens alla beslut. Listan innebär att alla medarbetare och förtroendevalda i möjligaste mån ska ta tillvara barns och ungdomars perspektiv i sina verksamheter och se till att det blir en självklar del i kommunens värdegrund. – Jag…

Läs mer

Historisk budget för kommunen

I kommunes budhet för 2016-20108 har skola och utbildning i fokus under nästkommande år. För 2016 satsas 46,3 miljoner på skolan i Väsby. Med dessa prioriteringar vill man skapa mindre klasser för de minsta barnen och en likvärdig skola för alla. I budgeten som läggs fram för beslut i kommunfullmäktige om ett par veckor visar vi att arbetet…

Läs mer

30-timmars förskola för alla barn i Väsby

Upplands Väsby kommun fortsätter att satsa på barnen. Onsdag 20 maj beslutade utbildningsnämnden att alla barn har rätt att vara 30 timmar på förskolan jämfört med dagens 15-timmar. Syftet är att ge både barn och föräldrar bättre förutsättningar. –       Satsningar på förskolan är en viktig pusselbit i arbetet med att lyfta resultaten i skolan, därför är…

Läs mer
facebook Twitter Email