Öppna förskolan blir halvöppna förskolan

Den kommunala öppna förskolan får halverade öppettider. Två förskolpedagoger slutar. Det blev det förväntade beslutet på gårdagens utbildningsnämnd.

Kvällen beslut innebär, förutom kraftigt reducerade öppettider, att flertalet aktiviteter inom öppna förskolan försvinner. Samarbetet med den uppskattade familjecentralen försvåras. Men det är inte bara förskolan som får sämre förutsättningar med beslutet om utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2019. Även andra verksamheter inom skolområdet riskerar försämringar. Den låga uppräkningen av skolpengen motsvarar inte kostnadsökningarna och leder till effektiviserings- och besparingskrav.

– Tyvärr har den styrande M-ledda minoriteten ikväll avslagit S, V och MPs yrkanden gällande verksamhetsplan 2019. Detta innebär kraftiga försämringar för Öppna förskolans verksamheter samt riskerar leda till att personaltätheten blir sämre i övrig skolverksamhet. Detta, i sin tur, äventyrar de senaste årens positiva trend gällande resultat och meritvärden i Väsby.

– Det talas mycket om mer resurser för till exempel kameraövervakning och ordningsvakter. Men om vi inte samtidigt satsar på våra barn och unga riskerar vi avsevärt större kostnader och individuellt lidande på sikt.

facebook Twitter Email