Aktuellt

Se vår nya valfilm!

Nu har vår nya valfilm kommit! Ett starkare samhälle – ett tryggare Sverige.

Läs mer

(S) för ökade bussturer

Miniminivån är att få tillbaka kvartstrafik på linjerna 529, 533, 535 och 568 under högtrafik och halvtimmestrafik under resterande tider. Det kravet ställer Upplands Väsby kommun på landstingets Trafikförvaltning när landstingets årliga remiss om linjesträckningar och tidtabeller besvaras av kommunen.

Bussneddragningarna har gjort det svårare för barn som redan har det tufft att delta i föreningsliv och aktiviteter – Barn är en av de grupper som drabbas hårdast om kollektivtrafiken inte fungerar. De kan endast åka bil om deras föräldrar har tillgång till bil och möjlighet att skjutsa dem. Bussneddragningarna har gjort det svårare för…

Läs mer

Näringslivsminister Mikael Damberg på besök i Väsby

Upplands Väsby kommun har varit framgångsrik i att skapa ett bra näringslivsklimat. Det är viktigt att det arbetet fortsätter. Väsby ska erbjuda en gynnsam miljöf ör företag, med en positiv inställning till företagande och entreprenörskap med stort fokus på samverkan. Bra förutsättningar och goda villkor för näringslivet är viktigt för att skapa fler arbetstillfällen. Den…

Läs mer

Försämringar i busstrafiken slår mot tillväxten i länet

I Stockholms läns landsting är finansieringen av kollektivtrafiken en politiskt laddad och infekterad fråga. Det senaste budgetbeslutet innebar att kollektivtrafiken i länet skars ned med 300 miljoner kronor vid årsskiftet, varav busstrafiken med 100 miljoner kronor. Neddragningar som går ut över invånare, näringsliv och tillväxt i Stockholmsregionen. I dagens samhälle räknas närhet i minuter, inte i avstånd….

Läs mer

Bevara närakuten på Löwenströmska

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting står i begrepp att besluta om en framtida närakutsorganisation. Av länets 17 närakuter föreslås 12 bli kvar och landstinget räknar därmed att frigöra 261 miljoner kronor att använda i den framtida närakutsstrukturen. I det tjänstemannaförslag som nu tas fram finns inte Löwenströmska med. Istället skall en ny närakut…

Läs mer
facebook Twitter Email