Väsbybornas välfärd i fokus!

Socialdemokraterna i Väsby gör en mångmiljoninvestering på äldreomsorgen och skolan i sitt budgetförslag. Samtidigt presenterar partiet ett räddningspaket för kultur- och fritidsområdet. - Det är en framtidsbudget för att göra Väsby bättre. Väsby växer med omkring tusen invånare per år och vi behöver utveckla omsorgen, skolan och fritidsområdet även i tider av prövningar, säger Mathias Bohman, oppositionsråd (S).

Kommunfullmäktige antog 15 juni Alliansens och Väsbys Bästas förslag till flerårsplan och budget. Kort sammanfattat innebär den stora nedskärningar på omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och på underhåll av kommunens fastigheter och vägar.

Budgeten, som även stöddes av SD, innebär krav på neddragningar på 17,5 miljoner på omsorgsnämnden under 2022. Året därpå verkställs ytterligare neddragningar på 7,8 miljoner.

I Socialdemokraternas förslag till budget argumenterade vi för ytterligare tillskott till omsorgsnämnden och stopp mot nedskärningarna.
– De anställda i  äldreomsorgen jobbar under hård press med en ovanligt hög arbetsbelastning. Det är ofattbart och väldigt förvånande att kommunens moderatledda styre, som har prioriterat sänkt skatt och höjda arvoden, föreslår så långtgående nedskärningar. Det är inget annat än ett slag i ansiktet på alla som idag jobbar i äldreomsorgen, säger Mathias Bohman.

Totalt tillför Socialdemokraterna 90 miljoner mer till omsorgsnämnden under 2021-2023 jämfört med Alliansen och Väsbys Bästa.

Till utbildningsnämnden tillför Socialdemokraterna 119 miljoner mer än Alliansen och Väsbys Bästa under 2021 – 2023.
– Vi vill tillföra ordentligt med resurser för att öka likvärdigheten i skolan och förskolan. Väsbys skolor måste bli ännu bättre på att se alla barn, unga och ge dem den hjälp de behöver för att nå sin högsta nivå, säger Mathias Bohman.

Till kultur- och fritidsnämnden tillför Socialdemokraterna i sitt förslag 31 miljoner mer under en treårsperiod än förslaget från kommunens minoritetsstyre.
– Vi presenterar ett räddningspaket för att rädda Väsbys idrotts- och kulturliv. Väsbys M-ledda styre gjorde väldiga nedskärningar på idrotten och kulturen förra året. Om deras nya nedskärningar blir verklighet slår det ofattbart hårt mot Väsbyborna och Väsbys föreningsliv.  – Socialdemokraternas förslag är ett framtidslöfte till Väsbys föreningsliv. Vi vill att föreningarna ska vara starka och livaktiga, när vi har tagit oss igenom denna tid som präglas av covid-19, säger Mathias Bohman.

Finansiering

Socialdemokraterna lägger i sitt förslag till budget på samma skattenivå som partiet gjorde i förra årets budget. Det innebär 30 öre mer i skatt än den budget som minoritetsstyret går fram med.

Vidare gör Socialdemokraterna bedömningen att kommunen kan pressa sina kostnader betydligt genom att exempelvis minska kostnader för sjukskrivningar, utköp, hög personalomsättning och konsultköp.

Här är vår budget. S FÅP hemsidan 0613

facebook Twitter Email