S I VÄSBYS FÖRSLAG TILL LOKALT KRISPAKET!

Upplands Väsby kommun har beslutat om olika åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet med anledning av corona-viruset (covid-19). Det är mycket bra och något Socialdemokraterna givetvis stödjer. Men vi socialdemokrater i Väsby ser att det finns större behov än så. Vi vill därför ge kommundirektören ett utvidgat uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna och återkomma med ytterligare konkreta förslag för att stödja enskilda, organisationer och företag i Upplands Väsby kommun. Läs mer i PDF-filen nedan.

Lokalt krispaket UV

facebook Twitter Email