Därför krävs en folkomröstning om Väsby Sjöstad

Byggandet av bostäder vid Sättra och i delar av skogen mellan Kairo och Runby är ett kontroversiellt projekt som får stora konsekvenser för de boende och för miljön i Upplands Väsby. Ett nytt bostadsområde med 3 000 bostäder skapar en ny stadsdel med 8-9 000 invånare. Nya vägar måste anläggas. Ny infrastruktur i form av…

Läs mer

Barnchecklista ska stärka barns rättigheter i Väsby

Efter årsskiftet nylanserar vi kommunens barnchecklista och som är ett verktyg för att stärka barn och ungdomars rättigheter i kommunens alla beslut. Listan innebär att alla medarbetare och förtroendevalda i möjligaste mån ska ta tillvara barns och ungdomars perspektiv i sina verksamheter och se till att det blir en självklar del i kommunens värdegrund. – Jag…

Läs mer

Historisk budget för kommunen

I kommunes budhet för 2016-20108 har skola och utbildning i fokus under nästkommande år. För 2016 satsas 46,3 miljoner på skolan i Väsby. Med dessa prioriteringar vill man skapa mindre klasser för de minsta barnen och en likvärdig skola för alla. I budgeten som läggs fram för beslut i kommunfullmäktige om ett par veckor visar vi att arbetet…

Läs mer

30-timmars förskola för alla barn i Väsby

Upplands Väsby kommun fortsätter att satsa på barnen. Onsdag 20 maj beslutade utbildningsnämnden att alla barn har rätt att vara 30 timmar på förskolan jämfört med dagens 15-timmar. Syftet är att ge både barn och föräldrar bättre förutsättningar. –       Satsningar på förskolan är en viktig pusselbit i arbetet med att lyfta resultaten i skolan, därför är…

Läs mer

Mer pengar till skolan i Väsby i ny budget

Kommunstyrelsens majoritet föreslår kommunfullmäktige att besluta om en ny flerårsplan med budget för 2015-2017. Budgeten som är ett avstamp för hela nästa mandatperiod innehåller bland annat över 45 miljoner kronor mer till skolan jämfört med 2014 års budget. Budgeten innebär både ett långsiktigt ansvarstagande för kommuninnevånarnas skattemedel där kvalitet och goda resultat i skolan prioriteras….

Läs mer
facebook Twitter Email