Väsbys största bostadsboom på 20 år

Under 2015 färdigställdes 446 bostäder i Väsby. Det är den högsta byggtakten i kommunen på över 20 år. Upplands Väsby fortsätter att växa och många nya bostadsprojekt väntar runt hörnet. – Många vill flytta till Väsby. Vi är glada att kommunen kan erbjuda bostäder och välkomna nya väsbybor. Väsby tar sitt ansvar för att bidra…

Läs mer

Distriktkongress 2016

Den 23-24 april genomförs Stockholms läns partidistrikts 104:a distriktskongress 2016. Kongressen kommer att vara på Scandic Infra City i Upplands Väsby, kanalvägen 10.Temat för kongressen är Frihet, framgång och livskvalitet. På www.scandichotels.se/upplandsvasby se hittar ni all information om hur man enklast tar sig till hotellet. Representation Kongressen 2016 består av 250 ombud, fördelade med två (2) fasta…

Läs mer

Namninsamling mot nedskärningarna i busstrafiken

Nya tiddtabeller för busstrafiken i länet har trädit i kraft. För väsbyborna innebär det lägre turtäthet på cirka hälften av linjerna. Det är landstinget som tagit beslutet och vi har varit tydliga med att vi inte tycker att det här är ett bra beslut. Torsdag 20 Januari delade vi ut kaffe och samtalde med frusna resenärer…

Läs mer

SLs nedskärningar slår mot väsbyborna

Denna vecka har SL:s stora nedskärningar i busstrafiken börjat gälla. Bussar tas bort på 99 linjer och 4 bussliner läggs ner helt. SLs neddragning är mycket allvarlig och slår hårt mot Väsbyborna. -Vi jobbar över blockgränserna för att få till en förbättring. Sedan tidigare har vi påpekat för SL hur illa beslutet om neddragningarna slår…

Läs mer

Mer pengar till skola, trygghet och flyktingmottagande

Den 12 december antog kommunfullmäktige majoritetens kompletterande budget för kommunen 2016-2018.  Där får skola, trygghet och insatser för flyktingmottagande mer pengar.  Projektet Ett lärande Väsby ges ökade resurser med 11 miljoner kronor de kommande två åren. Ökade medel ges också till arbetet med flyktingmottagande, fortsatta trygghetsinsatser och stärkta satsningar på sommarjobb för ungdomar – En bra skola…

Läs mer
facebook Twitter Email