Budgetdebatten avslutad!

Klockan 22.00, efter sex timmars debatt, beslutade Väsby kommunfullmäktige att anta Väsbyalliansens budget. Budgetdebatten redogjorde tydligt för skillnaderna mellan minoritetsstyrets budget med skattesänkningar och åtstramningar och den rödgröna oppositionens budget med satsningar för ett Väsby som håller ihop på alla plan. Socialdemokraternas Ibrahim Abdallah, Suzanne Granqvist Enell och Mathias Bohman var några av dem som förde debatten för oppositionens del.

 

facebook Twitter Email