(S) för ökade bussturer

Miniminivån är att få tillbaka kvartstrafik på linjerna 529, 533, 535 och 568 under högtrafik och halvtimmestrafik under resterande tider. Det kravet ställer Upplands Väsby kommun på landstingets Trafikförvaltning när landstingets årliga remiss om linjesträckningar och tidtabeller besvaras av kommunen.

Bussneddragningarna har gjort det svårare för barn som redan har det tufft att delta i föreningsliv och aktiviteter

– Barn är en av de grupper som drabbas hårdast om kollektivtrafiken inte fungerar. De kan endast åka bil om deras föräldrar har tillgång till bil och möjlighet att skjutsa dem. Bussneddragningarna har gjort det svårare för barn som redan har det tufft att delta i föreningsliv och aktiviteter, vilket vi inte kan acceptera, säger Mathias Bohman (S).

När remissen från landstingets Trafikförvaltning behandlades i kommunstyrelsen i början av maj fokuserades särskilt på de busslinjer som drogs in vid årsskiftet. Kommunen anser att den så kallade matande busstrafiken från ytterområdena till stationen är högprioriterad. Även de som saknar bil behöver kunna ta sig till stationen för vidare transport mot arbete, studier och service i form av butiker och andra verksamheter.

facebook Twitter Email