Näringslivsminister Mikael Damberg på besök i Väsby

Upplands Väsby kommun har varit framgångsrik i att skapa ett bra näringslivsklimat. Det är viktigt att det arbetet fortsätter. Väsby ska erbjuda en gynnsam miljöf ör företag, med en positiv inställning till företagande och entreprenörskap med stort fokus på samverkan. Bra förutsättningar och goda villkor för näringslivet är viktigt för att skapa fler arbetstillfällen.

Den 30 mars besökte kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman tillsammans med näringslivs- och innovations minister Mikael Damberg det internationella Väsby företaget Revent. Revent har anställda från 17 olika länder och är världsledande på bakugnar.

Nyheten publicerades i Vi i Väsby den 5 april 2016 nr: 14. Foto: Vi i Väsby

facebook Twitter Email