Mer pengar till skola, trygghet och flyktingmottagande

Den 12 december antog kommunfullmäktige majoritetens kompletterande budget för kommunen 2016-2018.  Där får skola, trygghet och insatser för flyktingmottagande mer pengar. 

Projektet Ett lärande Väsby ges ökade resurser med 11 miljoner kronor de kommande två åren. Ökade medel ges också till arbetet med flyktingmottagande, fortsatta trygghetsinsatser och stärkta satsningar på sommarjobb för ungdomar

– En bra skola för alla är otroligt viktigt för oss och därför skjuter vi till mer pengar. Men vi ser också andra aktuella frågor som vi behöver satsa på. Vi behöver kunna skapa ett gott mottagande för personer på flykt. Vi lägger därför ytterligare 2 miljoner kronor på detta, säger Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande.

Arbetet med trygghetsskapande åtgärder ges också ytterligare 2 miljoner kronor i den nya budgeten och 600 000 kr satsats extra på att arbeta med att skapa sommarjobb för Upplands Väsbys ungdomar.

– Barn och unga är prioriterade i vår budget denna gång och även tidigare. En viktig fråga för oss är att skapa en bra start i livet för de som växer upp i vår kommun. Vi har tidigare infört 30 timmars förskola. Nu lägger vi in ytterligare pengar på skolan och satsar extra på att få unga i jobb, det är en stark budget som vi lägger fram, säger Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande.

30 timmars förskola infördes i höstas för att bidra till barnens utveckling och för att öka föräldrarnas möjlighet till att söka jobb. Budgetförslaget för 2016-2018 ska beslutas om på kommunstyrelsen den 9 november och sedan i kommunfullmäktige den 23 november.

Upplands Väsby är en kommun som växer, bostadsbyggandet är rekordhögt och allt fler väljer att bosätta sig i kommunen. Samtidigt pågår en ständig utveckling av kommunens verksamhet för att erbjuda invånare och andra aktörer innovativa välfärdstjänster av god kvalitet.

facebook Twitter Email