Försämringar i busstrafiken slår mot tillväxten i länet

I Stockholms läns landsting är finansieringen av kollektivtrafiken en politiskt laddad och infekterad fråga. Det senaste budgetbeslutet innebar att kollektivtrafiken i länet skars ned med 300 miljoner kronor vid årsskiftet, varav busstrafiken med 100 miljoner kronor. Neddragningar som går ut över invånare, näringsliv och tillväxt i Stockholmsregionen.

I dagens samhälle räknas närhet i minuter, inte i avstånd. Busstrafiken spelar en viktig roll som matartrafik till pendeltåg och som daglig väg till och från arbetsplatser, bostadsområden och service.

Försämringarna i busstrafiken, där 99 busslinjer påverkas, innebär att många länsbors livspussel nu slås i spillror. Många är helt eller delvis utlämnade till kollektivtrafiken för att klara sin vardag, och för dem räcker det inte att bussen går en gång i timmen eller i bästa fall en gång varje halvtimme. Försämringarna innebär att resenärer får vänta länge på sina anslutningar och på vissa orter har skolelever fått det svårt att ta sig till skolan.

Landstingets nedskärning av busstrafiken får också allvarliga effekter på länets växtkraft:

  • Länets attraktionskraft för företag minskar. De indragna bussturerna har i ett slag gjort hela företagsområden mycket svårare att nå. Goda kommunikationer är en nyckelfaktor för företag som överväger etablering och expansion. För att företag ska kunna attrahera personer med rätt kompetens måste de anställda ha möjlighet att lätt kunna ta sig till jobbet.
  • Möjligheten att arbetspendla försämras. Färre bussturer minskar rörligheten på arbetsmarknaden i länet. De grupper som står långt från arbetsmarknaden har egen bil i mindre utsträckning än andra, och får nu ännu svårare att skaffa jobb. Och de som har bil väljer dessutom i större utsträckning att använda den, vilket ökar köerna och påverkar miljön negativt.
  • Planeringen av bostäder i kollektivtrafiknära lägen försvåras. I dag är kollektivtrafik ett av de viktigaste kriterierna för planering av attraktiva bostäder. Stockholms län växer med närmare 40 000 personer per år, och kommunerna måste snabbt få fart på byggandet. När landstinget rycker undan viktig busstrafik blir det svårare för kommuner och byggherrar att satsa på framtidens bostäder.

 

En välutbyggd kollektivtrafik med täta avgångar är en förutsättning för att regionen ska kunna fortsätta växa på ett hållbart sätt. För att inte riskera minskat byggande av nya bostäder och skapandet av nya arbetstillfällen i Stockholms län måste landstingsledningen agera. Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons bör bjuda in landstingets partier till förhandlingsbordet och föra konstruktiva samtal över blockgränserna.

Vi förväntar oss av politikerna i landstinget att de lyfter blicken från enskilda busslinjer och tar sitt ansvar för att bidra till Stockholmsregionens växtkraft och kompetensförsörjning. Det förtjänar alla som bor och verkar i Stockholms län.

Vänd på alla stenar för att hitta en gemensam och långsiktig lösning som garanterar en pålitlig, tillförlitlig och väl utbyggd busstrafik.

Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande (S) Upplands Väsby

Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande (S) Haninge Claes Thunblad

Kommunstyrelsens ordförande (S) Järfälla Ebba Östlin

Kommunstyrelsens ordförande (S) Botkyrka kommun Ibrahim Khalifa

Kommunstyrelsens ordförande (S) Sigtuna Boel Godner

Kommunstyrelsens ordförande (S) Södertälje kommun

facebook Twitter Email