Barnchecklista ska stärka barns rättigheter i Väsby

Efter årsskiftet nylanserar vi kommunens barnchecklista och som är ett verktyg för att stärka barn och ungdomars rättigheter i kommunens alla beslut. Listan innebär att alla medarbetare och förtroendevalda i möjligaste mån ska ta tillvara barns och ungdomars perspektiv i sina verksamheter och se till att det blir en självklar del i kommunens värdegrund.

– Jag vill att Upplands Väsby ska bli Sveriges bästa kommun att växa upp i för barn. Det krävs mycket jobb för att nå dit, därför känns det bra att ha barnchecklistan som en hjälp på vägen mot målet, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Vi tar nu sikte på att Riksdagen i februari beslutar att Barnkonventionen ska bli svensk lag och vi välkomnar att kommuner därmed måste stärka sitt arbete kring barnperspektivet. Redan nu ingår kommunen i två nätverk för att stärka barns rättigheter. 2013 bildade tio kommuner, däribland Upplands Väsby, tillsammans med Rädda Barnen och Sveriges Elevkårer ett regionalt nätverk för att stärka barns rättigheter. Kommunen är sedan 1 januari i år även medlem i det nationella nätverket för barns rättigheter. Nätverket samordnas av SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Läs mer om satsningen här

facebook Twitter Email