VÄSBYS SKOLOR BEHÖVER RESURSER HÄR OCH NU!

Väsbys skolor och förskolor får inga snabba ekonomiska förstärkningar. Det står klart efter att Alliansen, Väsbys Bästa och SD på senaste kommunstyrelsen röstade ner S, V och MPs förslag att snarast möjligt tillföra de nya statliga 15,8 miljonerna till utbildningsnämnden.

Pengarna kommer, säger M-styret. Men otydliga besked riskerar leda till att redan planerade nedskärningar sätts i verket.

I Aftonbladet skriver S i Väsby tillsammans med S-företrädare för tre andra kommuner om behovet av att skyndsamt tillföra resurser. Nu.

https://socialdemokraternaupplandsvasby.se/aktuellt/vasbys-skolor-be…urser-har-och-nu/

facebook Twitter Email