Väsbys M-styre säger nej till 100 fler vuxna i skolan

ALLIANSEN, VÄSBYS BÄSTA OCH SD säger nej till 60 miljoner mer till skolan i Väsby. Det står klart efter senaste sammanträdet i kommunstyrelsen, där S, V och MPs förslag röstades ned.

60 miljoner kronor motsvarar 100 fler medarbetare i skolan och hade kunnat frigöra mer resurser till

• Höjd skolpeng.

• Höjda tilläggsbelopp för barn med särskilda behov.

.• Stärkt skolpeng till skolor där det behövs göras extra satsningar för att alla elever ska nå målen, så kallad stärkt socioekonomisk viktning.

• Ökat stöd till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i förskolan.

.- Det behövs mer resurser för att alla barn i Väsby ska lyckas i skolan. Det är tungt och ledsamt att förslaget inte fick stöd över blockgränserna, säger Mathias Bohman (s), oppositionsråd.

Upplands Väsby kommun har haft en positiv utveckling inom skolan de senaste fem åren. Genom ett tydligt fokus på utveckling och med mer resurser har Upplands Väsby klättrat från de hundra sämsta till de hundra bästa av landets skolkommuner. Den utvecklingen ska vi vara rädda om. Därför vill S, V och MP tillföra 60 miljoner mer till utbildningsnämnden under nästa år jämfört med M-styrets budget. 60 miljoner motsvarar enligt kommunens beräkningar 100 fler medarbetare i skolan.

Satsningen är fullt finansierad genom:

• Att återgå till 2018 års skattesats, det vill säga, den nivå skatteuttaget låg på innan det nya styret sänkte skatten med tio öre

• Att styra mot ett lägre ekonomiskt överskott i kommunens budget

• Att de ekonomiska förutsättningarna förändrats för Upplands Väsby kommun – högre skatteintäkter och mer pengar från staten.

facebook Twitter Email