Rödgrön politisk plattform

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet övertar ansvaret för den politiska styrningen av Upplands Väsby kommun mandatperioden 2014-2018.

Ingress till den politiska plattformen

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Upplands Väsby tar tillsammans ansvar för att leda kommunen under den kommande mandatperioden. Genom våra valframgångar har vi fått en tydlig signal från väljarna att det behövs en nystart för Väsby.

Vi vill utveckla Väsby med hållbar tillväxt för fler jobb, bostäder och ett gott näringslivsklimat. De dåliga skolresultaten och kvalitén i välfärden är våra stora utmaningar. Vårt prioriterade mål är att förbättra skolresultaten och skapa en likvärdig skola för alla. Vi tar klimatomställningen på allvar. Kommunen ska vara en viktig aktör för klimatsmarta lösningar och omställning till ekologisk hållbarhet. Vi vill ha en jämställd kommun där män och kvinnor har likvärdiga livsvillkor.

Vi vill fördjupa och utveckla demokratin. Vi lyssnar på Väsbyborna även mellan valen. Föreningsliv och civilsamhälle är viktiga för att bygga ett samhälle med gemenskap och utan klyftor. Vi vill utveckla medborgardialoger, medbestämmandeformer och brukarinflytande.

Vi vill bedriva en öppen politik i dialog med medborgare, företag och det civila samhället. Vi välkomnar samarbete med andra partier i strävan att göra det bästa för Väsby.

Mathias Bohman               Lars Valtersson              Anders Rosén

Socialdemokraterna          Miljöpartiet                    Vänsterpartiet

facebook Twitter Email