Historisk budget för kommunen

I kommunes budhet för 2016-20108 har skola och utbildning i fokus under nästkommande år. För 2016 satsas 46,3 miljoner på skolan i Väsby. Med dessa prioriteringar vill man skapa mindre klasser för de minsta barnen och en likvärdig skola för alla.

I budgeten som läggs fram för beslut i kommunfullmäktige om ett par veckor visar vi att arbetet med att utveckla skolan i Väsby fortsätter vara prioriterat. 5  miljoner extra läggs redan nästa år i skolutvecklingsprojektet ”Ett lärande Väsby”.

– Skolan är vår högsta prioritet med mål att alla elever skall nå kunskapskraven. Vi har budgeterat för fler lärare och för en skärpt socioekonomisk viktning. I förskolan kommer alla barn från och med i höst ha rätt till 30 timmar förskola, en reform som vi är särskilt glada över, säger Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande.

Målet med satsningarna är att skapa en likvärdig skola för alla elever i Upplands Väsby, och att samtliga ska nå kunskapsmålen. Genom ”Ett lärande Väsby” höjer kommunen kvaliteten i skolan på flera områden samtidigt. Ledarna i skolan, barn i behov av särskilt stöd och nyanlända elever är några av områdena som står i fokus.

Barn och unga finns prioriterade i budgeten på fler sätt.

– Vi utlovar en sommarjobbsgaranti som ger ungdomar chansen att träda in på arbetsmarknaden. Vi kommer även att sträva efter att arbetslösa ungdomar ska garanteras ett jobb, praktik eller utbildning inom 90 dagar, säger Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande.

Utöver satsningar på barn och unga vill majoriteten utveckla kultur och fritidslivet. I december invigs kulturhuset och en ny tennisanläggning kommer uppföras i Stora Wäsby och en ny ridanläggning i Sättra planeras.

Väsby ska fortsätta utvecklas och genom att satsa på nya bostäder och en god service skapas en attraktiv kommun. 1200 nya bostäder står klara under mandatperioden och bostäder med olika upplåtelseformer växer fram.

Investeringar i klimatsmarta lösningar lyfts också fram i budgeten och målet är att Väsby även i fortsättningen ska ligga i framkant vad gäller hållbarhetsarbetet.

För mer information: Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande, 073-910 41 23

facebook Twitter Email